Új módja van a helyi iparűzési adó bevallásának

A továbbiakban a NAV felé, külön ezt a célt szolgáló nyomtatványon kell elvégezni az iparűzési adó bevallását, elektronikus formában. Az egyéni vállalkozónak nem minősülő iparűzési adóalany papíron is megteheti.

A helyi iparűzési adóztatás továbbra is az önkormányzati adóhatóságok feladata, azonban 2021. január 1-jétől az adóalanyok a Nemzeti Adó- és Vámhatósághoz, a NAV által rendszeresített nyomtatványon kötelesek benyújtani a helyi iparűzési adó bevallást és önellenőrzést. Az iparűzési adóbevallási nyomtatványok a NAV honlapján (https://www.nav.gov.hu/) érhetők el ÁNYK formátumban.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany nyújthatja be az iparűzési adóbevallását papír alapon is, közvetlenül az önkormányzati adóhatósághoz.  A papír alapú nyomtatványokat 2021. április hónapban a magánszemély iparűzési adóalanyok rendelkezésére bocsájtjuk, továbbá letölthetők a www.nagyatad.hu honlapról.

Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, nyilvántartása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést továbbra is az önkormányzat helyi iparűzési adó számlájára kell teljesíteni.

Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerültek.

Megosztás