Pályázhatnak az atádi hallgatók, diákok a Bursa Hungarica ösztöndíjra Szerző: Katona József | 2021-10-07 18:35:00 | Címkék: bursa hungarica, ÖnkormÁnyzat, hallgató, ösztöndíj, nagyatád

A Nagyatádon lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók részére írt ki pályázatot az önkormányzat. Két típusára lehet pályázni: a felsőoktatásban, ill. a középfokon tanulók kaphatnak támogatást.

„A” típusú pályázat esetén:

  • azok a felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
  • azok a 2021 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
  • azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” típusú pályázat esetén:

  • a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 
  • felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
  • és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázat benyújtására elsősorban a Polgármesteri Hivatal portájának előterében elhelyezett „Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat” feliratú gyűjtőládán keresztül vagy postai úton van lehetőség. Tájékoztatás kérhető a 82/504-511-es és a 30/474-35-71-es telefonszámon vagy hoffmannandrea@nagyatad.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. november 5. 13.30 óra.

A pályázók kiértesítése az elbírálás eredményéről: 2021. december 8.

Részletes információ megtekinthető a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.nagyatad.hu és a www.emet.gov.hu honlapokon. A szükséges adatlapok is letölthetők a nagyatádi honlapról.

Vissza az előző oldalra