200 nagyatádi iskolás idegennyelvi tudását mérték

Országszerte több tízezer tanuló írt kompetenciamérést tegnap az általános iskolákban. Ez alól az atádi intézmények sem kivételek. Összesen majdnem 230 diák írt tesztet városunkban idegennyelvből. Jövő héten folytatják.

Idén is mérik a diákok kompetenciáit az általános iskolákban. Ahogy az lenni szokott, idén is a 6. és 8. évfolyamos tanulók töltik ki a matematika, szövegértés és idegen nyelvi teszteket. Tegnap az idegen nyelvi feladatsorok megoldásán estek át a diákok. Minden gyermeknek az általa tanult idegen nyelvből kell bizonyítania tudását. Ennek értelmében Nagyatádon angol és német nyelvi felmérést végeznek. Jövő héten folytatódik a teszt: akkor magyar nyelvből és matematikából kell majd központilag összeállított dolgozatot írniuk az iskolásoknak.

A kompetenciamérés az érettségihez hasonlóan meglehetősen szigorúan zajlik. A feladatlapokat a mérés előtt kézbesítik, az azokat tartalmazó lezárt fóliatokok csak a mérés napján bonthatók fel a mérésvezetők és az igazgató, továbbá az esetlegesen kiküldött ellenőr jelenlétében.

A dolgozatok kitöltése után, az idegen nyelvi mérést megadott szempontok és mutatók alapján kell – helyben – kiértékelni, majd a megfelelő online felületre feltölteni. A matematika és szövegértési kompetenciamérés feladatlapjait futárcég szállítja el a mérés után, lezárt dobozban. A kompetenciamérés eredményeit központilag gyűjtik össze, majd anonim módon elemzik. A végleges kimutatásokra általában majdnem egy évet kell várni. Az eredményeket és elemzéseket egy online felületen tudják az iskolák megtekinteni, illetve a diákok is ellenőrizhetik az interneten keresztül teljesítményüket egyéni azonosítójuk alapján. Ez alapján egy átlaghoz viszonyított eredményt láthatnak mind osztály, mind országos szinten.

A Bárdos iskolában összesen 6 osztály 142 tanulója vesz részt az idei mérésben.

Kompetencia felméres
Kompetencia felméres

– Középtávra visszamenőleg megfelelünk az országos átlagnak, az értékek az elvárt szintek körül mozognak. A kisvárosi kategóriában is az országos átlag körül mozgunk – mondta az Atádhírnek az iskola igazgatója, Iváncsics Gyula.

Az Árpád iskolát idén a kötelező országos kompetenciamérésen túl további két mérésre is kiválasztották. A MaTalent online matematika mérés március 12-13-án zajlott, amin a két negyedik évfolyam vett részt, összesen 32 fővel. A feladatok megoldását a számítógépen végezték el online, időkényszer alatt. Ezen kívül felkérték az iskolát, hogy vegyen részt a természettudományi mérésen is. Ebben a 8.b osztály vett részt 19 fővel. Ezt a felmérést külső szakértő bonyolított le hétfőn, május 14-én. A diákok a szakértő által kiosztott, számunkra ismeretlen feladatlapokat 4 tanóra alatt oldották meg.

Kompetencia felméres
Kompetencia felméres

Az országos kompetenciamérésen összesen 85 tanuló vett részt az Árpádban.

– Intézményünk vonatkozásában elmondható, hogy a mérések eredményei jó szintet mutatnak. Az iskolánkhoz hasonló adottságú városi iskolákat rendre megelőzzük. A kiértékelések alapján megállapítható, hogy eredményeink a várható szinten és az felett teljesülnek. Vannak kiemelkedő teljesítményű tanulóink, mely a hatékony nevelő-oktató munkát dicsérik. Kis számban ugyan, de előfordulnak gyengébb eredménnyel rendelkező tanulók is, akik általánosságban a más szocializációjú környezetből, tanév közben érkező diákok köréből kerülnek ki. A fentiek ellenére is a városi általános iskoláknál jobb eredményt tudunk elérni. A 2017-es eredmények alapján pl. matematikából a városi általános iskolák körében 75 intézmény tudott jobb eredményt elérni, míg szövegértésből 81 intézmény, ami jó teljesítménynek számít. A nagyatádi és Nagyatád környéki iskolák közül is kiemelkednek mutatóink. A hasonló teljesítményű iskolák között is magasabb helyezést értünk el. Az idegen nyelvi mérés átlagos szinten mozog. Ezen terület javítása érdekében több intézkedést is foganatosítottunk, melytől javuló eredményeket várunk. Az alsó tagozaton első évfolyamtól bevezetett idegen nyelvi oktatás várhatóan jobb eredménymutatókat fog biztosítani – ismertette az Árpád iskola érdemeit az igazgató, Ujvári Tomor.

Fotók: Röhrig Dániel

 

Megosztás