50 éves az Éltes iskola

Az 50 éves múltra visszatekintő Éltes Mátyás iskola speciális tantervvel működő, gyermekközpontú iskolának vallja magát. Jelentős eredményeket ért el a sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő gyerekek fejlesztésében.

Az iskola legfőbb célkitűzése a képességfejlesztésen túl a komplex személyiségfejlesztés, az embernevelés, és a gyermekek sikerélményhez juttatása. Mindezt sokszínű, az egyéni haladási ütemet figyelembe vevő pedagógiai módszerekkel, speciális terápiákkal biztosítja minden intézményegységében.

A fél évszázados évforduló alkalmából tervezett ünnepséget a járványhelyzet miatt későbbre kellett halasztaniuk, most csak szűk körben tudták megtartani. Az iskola fél évszázados történetét bemutató kiadvány azonban elkészült, ebből szemezgettünk.

Nagyatádon az eltérő értelmi fejlődésű gyermekek iskoláztatása 1961-ben kezdődött, az általános iskola mellett működő gyógypedagógiai osztályokban. A Nagyatádi Tanács 1970-ben önálló intézményt alapított a régi elemi iskola épületében Kisegítő Iskola néven. Az első igazgató, Zala József 57 tabulóval és 4 fős nevelőtestülettel kezdte meg a munkát.

Később Nagyatád, Barcs, Csurgó és Marcali térségének továbbképzési központja lett az intézmény. Tanulói létszáma a 70-es évek végére elérte a 100 főt, a 80-as, 90-es években 140-170 között mozgott. 1988-tól a Nagyatádi Nevelési Tanácsadó az iskola integrált egységeként működött egészen 2010 augusztusáig.

Nagyatád Város Önkormányzata 1996-ban adta át fenntartói jogát a Somogy Megyei Önkormányzatnak, ezzel egyidőben vette fel az intézmény a nagy gyógypedagógus nevét, Éltes Mátyás Általános Iskola lett. 2011-ben átköltözött az egykori Babay József Általános Iskola épületébe. 2018-tól működik a gyógypedagógiai óvodája és az utazó gyógypedagógiai hálózata. A hivatalos neve: Nagyatádi Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Fenntartója a Kaposvári Tankerületi Központ.

Az 50 éves intézmény számos változást élt át fennállása alatt – mondta az évforduló alkalmából Beznicza Adrienn igazgatónő. – Mindig igazodnia, alkalmazkodnia kellett a társadalmi elvárásokhoz, a köznevelési rendszer támasztotta igényekhez. E nehéz feladat pedig összekovácsolta a benne dolgozókat, a gyermekeket és családjaikat. A külső szemlélőnek talán zárt közösség mégis erőn felüli kitartással vált nélkülözhetetlenné a járás közoktatásának vérkeringésében. Az pedig, hogy az akadályokat mindig sikerrel vettük, a benne dolgozó közösség elhivatott munkájának, szeretetteljes hozzáállásának, és önzetlen együttműködésének volt köszönhető.

Bárki, aki kicsit is bepillantást nyer mindennapi életükbe, nem a hasonlóságokat vagy eltéréseket fogja keresni a többségi intézményekkel, hanem különlegesnek, egyedinek, MÁSnak fogja tartani a szó legjobb értelmében – zárta gondolatait az igazgatónő.

 

Megosztás