Emelkednek a szociális térítési díjak

Átlagosan 20 százalékkal nőnek a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ térítési díjai áprilistól: a bentlakásos intézményeke, a szociális étkeztetésé, a házi segítségnyújtásé és a támogató szolgáltatásé.

Egy év alatt 25-40 százalékkal növekedtek a rezsiköltségek és az élelmiszerárak, ezért indokolt a szociális és gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjainak a módosítása. A rinyamenti kistérség önkormányzati társulása mai ülésén arról döntöttek a polgármesterek, hogy emelik

  • a szociális étkeztetés térítési díját 20 %-kal, a szállítási díját pedig 80 ft-ról 150 ft-ra
  • a házi segítségnyújtás óradíját 180 ft-ról 250 ft-ra
  • a támogató szolgálat óradíját 150 ft-ról 200 ft-ra, ill. 40ft/km helyett 60 ft/km-re
  • az idősek otthona intézményi térítési díját Nagyatádon és Lábodon is 4 ezer ft-ra.

Az idősek nappali ellátása és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjai változatlanok maradnak. A tanács pályázatot hirdet a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ öt évre szóló igazgatói megbízásának elnyerésére, miután az előző júniusban lejár.

A kistérségi társulás az idén 974 millió forintból gazdálkodik, ennek túlnyomó része a szociális és gyermekvédelmi ellátásokra fordítódik. A központi háziorvosi ügyeleti ellátást 18 településre kiterjedően a nagyatádi önkormányzat szervezi, és szerződéssel az Emergency Service Kft. végzi. A céggel kötött megállapodás április végén lejár, előtte újra kell tárgyalni a feltételeket. Mint ismert, ennek a szolgáltatásnak az ellátása az ország legtöbb térségében alig megoldható, elsősorban az orvoshiány miatt, így érthető, ha az önkormányzatok – legalábbis a kisebbek – a vállukról lekerülő teherként fogadják, hogy fokozatosan átkerül állami fenntartásba. Az ütemterv szerint Somogyban októbertől veszi át a szolgáltatás ellátását az állam.

A bölcsőde nyári zárva tartásának időpontját is elfogadta a tanács: július 31. és augusztus 11. között végzik majd a karbantartási, tisztasági munkálatokat. Jelenleg egyébként 48 kisgyerek jár a nagyatádi bölcsődébe.

Megosztás