Középiskolai és felsőoktatási ösztöndíjra is lehet pályázni

80 ezer, ill. 48 ezer forint a tét. Ismét pályázhatnak középiskolai és felsőoktatási ösztöndíjra 9 Rinya menti településen élő, középiskolai diákok, ill. nappali tagozaton felsőfokú tanulmányaikat folytató hallgatók.

A középiskolások erre a tanévre tízen kaphatnak személyenként 80 ezer forint ösztöndíjat. A nappali tagozatos hallgatók pedig erre a félévre tizennégyen kaphatnak személyenként 48 ezer forint ösztöndíjat.

Nagyatád Város Önkormányzata a „Rinyamenti közösség az Emberekért” című EFOP-1.5.3-16-00059 azonosító számú program keretében hirdetett ösztöndíj pályázatot a 2019/2020. tanévre a középiskolai tanulók részére, ill. az őszi félévre a felsőoktatásban tanulók részére.

A középiskolai ösztöndíj azokat a – programban résztvevő Rinyamenti településeken állandó lakóhellyel rendelkező – középiskolai tanulmányaikat folytató diákokat támogatja, akik 4-es vagy az fölötti tanulmányi eredményt értek el és családjuk nehéz anyagi körülmények között él. A középiskolai ösztöndíj pályázatot a projekt ideje alatt most hirdetik meg másodszor. A diákoknak még egy alkalommal lesz lehetőségük pályázat benyújtására. Az ösztöndíj elbírálása szociális helyzet alapján történik.

A felsőoktatási ösztöndíj pedig azokat a – programban résztvevő Rinyamenti településeken legalább egy éve lakóhellyel rendelkező – nappali tagozatos hallgatókat támogatja, akik a pályázati kiírásban meghatározott hiányszakmák valamelyikének megszerzését biztosító felsőoktatási intézményben tanulnak első diplomájuk megszerzése érdekében. A felsőoktatási ösztöndíj pályázatot a projekt ideje alatt most hirdetik meg harmadszor. A hallgatóknak még egy alkalommal lesz lehetőségük pályázat benyújtására. Az ösztöndíj elbírálása tanulmányi eredmény alapján történik.

A középiskolai pályázatokat 2019. szeptember 2-án hétfőn 7:30 órától 2019. október 16. szerdán 16 óráig lehet benyújtani. A felsőoktatási pályázatokat pedig 2019. szeptember 2-án hétfőn 7:30 órától 2019. október 2-án szerdán 16 óráig lehet benyújtani. További információ itt és itt található.

 

Megosztás