Lomtalanítás Nagyatádon

A Viridis – Pannonia tájékoztatja a lakosságot, hogy ebben az évben is lesz tavaszi lomtalanítási akció. Ennek időpontjai: 2020. április 6. hétfőn az északi városrészben és 2020. április 7. kedden a déli városrészben.

A Viridis – Pannonia Kft. tájékoztatója szerint ebben az évben is lesz Nagyatádon tavaszi lomtalanítási akció.

A lomtalanítás időpontjai:

  • 2020. április 6. hétfő, északi városrész
  • 2020. április 7. kedd, déli városrész

A lomtalanítást a szolgáltató egy tömörítős hulladékgyűjtő gépjárműve végzi.

A háztartásban keletkezett lomot a lomtalanítás napján reggel 7 óráig, az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni, hogy a célgépek és a dolgozók könnyen meg tudják közelíteni.

A társasházi ingatlanok lomhulladékának elszállítása szintén a fent megjelölt napokon történik. Az itt lakók teendője, hogy a társasház részére rendelkezésre bocsátott gyűjtőedények – vegyes hulladékok gyűjtésére szolgáló – mellett helyezzék el a lomhulladékaikat.

A kisebb méretű lomhulladékot zsákban vagy dobozban kell kitenniük, a szétszóródás megelőzése érdekében!

A szolgáltató felhívja a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során kizárólag nagydarabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lomhulladékot szállítják el. A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, autógumit, elektronikai hulladékot (pl: hűtőszekrény, televízió), illetve veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer, vegyszer)!

A Viridis – Pannonia egy helyről csak egy alkalommal szállít el lomhulladékot.

Valamint csak attól az ingatlantól viszik el, amelynek tulajdonosa az ingatlanra vonatkozóan a rendszeres hulladékelszállítást nem szünetelteti, illetve nem rendelkezik hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékkal.

A nagyatádi hulladékudvar jelenleg (Nagyatád, Szarvas u. 2532. hrsz.) bizonytalan ideig zárva tart.

Az újrahasznosítható csomagolási hulladékokat a lakosság (fehér és színes üveg, papír, műanyag, fémdoboz, italos kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezzék ki, hanem használják a kihelyezett elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtő szigeteket és a családi házas övezetben a házhoz menő elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtést és a hulladékudvart.

A szabálytalan közterületi hulladék kihelyezést a közterület-felügyelet munkatársai ellenőrzik és szankcionálják!

A háztartásoknak lehetősége van a fent kiírttól eltérő időpontban, díjazás ellenében is lomtalanítást rendelni a szolgáltatótól.

 

Megosztás