Sándor László atya: Isten szolgája soha nem lehet magányos

Képriportban mutatjuk be az idei húsvéti szertartásokat. Bár a templomok most zárva vannak, ám a lélek kapuja mindig nyitva van Krisztus előtt. A húsvéti időszakban forduljunk magunkba, és nyissunk a remény felé.

Képriportunkban bemutatjuk: a járvány ideje alatt Isten bennünk lakozik, a bezártság alatt arra szólít minket: forduljunk befelé, és halljuk meg szavait. Emberemlékezet óta nem volt példa rá, hogy a hívek nem látogathatták a keresztény szertartásokat. Ehhez hasonló akkor történt utoljára, amikor az állam és az egyház szembe kerültek egymással, és interdiktumot – a szentségek kiszolgáltatásának megvonását követeltek meg keresztényektől.

Most viszont nem egy torz ideára épített államai apparátus, hanem egy arctalan ellenség miatt vannak zárva a templom kapui – egyenesen kétségbeejtőnek hangozhatnak ezek a sorok, hiszen úgy tűnhet, az elveszettek most isten házába sem léphetnek be. Ám nem szabad elfelejtenünk, hogy a lélek kapujára nem lehet lakatot tenni: Krisztus nem a kőben és a vasban rejtőzik, hanem embertársainkban – mindazokban, akik a járvány idején veszélyben vannak, akik elvesztették munkájukat, akik a kilátástalanságot élik meg a korlátozó intézkedések miatt, és akik mind a segítsége vágyakoznak. Ezekben az időkben csendes imával és a felebarátainknak nyújtott segítséggel fogadhatjuk be Krisztust a lélek kápolnájába. A világnak egy olyan kereszt adatott, melyet mindenkinek a vállára kell vennie. Bíznunk kell abban, hogy a nélkülözés és a megpróbáltatás egy átmeneti időszak egy fényesebb jövő felé.

Ezekben az időkben az egyház a templomkapuk bezárásával sem zárkózik el a hívektől, a lehetőségekhez képest igyekszik továbbra is megnyugvást és reményt adni a rászorulóknak. A modern vívmányok segítségével már az otthonokba is eljutnak az ige szavai, az Atádhír a kijárási korlátozások bevezetése óta minden vasárnap közvetíti a templomi misét. Fotóriporterünk végigkísérte a nagyatádi plébános, Sándor László szertartásait a húsvét ünnepe alatt.

A hajnal előtt a legsötétebb az éjszaka
A hajnal előtt a legsötétebb az éjszaka

Sándor László atya misét tart Nagyszombaton. Hívek nélkül. A katolikus időszámításban ősi zsidó hagyományokra alapozva este, a sötétedés után már vasárnap van, ezért az esti misét húsvét vigiliájának, azaz virrasztásnak, az ünnep előestéjének nevezik. Húsvét vigíliája az év legszebb, de legbonyolultabb szertartása.

 

Nagyszombaton nincs szertartás. Az esti mise már a vasárnap vigiliája
Nagyszombaton nincs szertartás. Az esti mise már a húsvét vigiliája

A vigiélia miséje. Az Igeliturgiában legalább három olvasmányt kell felolvasni az ószövetségből, majd a szentleckét és egyet az Evangéliumot. A szentlecke előtt hosszú hallgatás után megszólalt az orgona, harangok és a csengők is, amik nagycsütörtök óta némák voltak. Ezt követően felhangzott az alleluja, az örvendezés éneke, ami egész nagyböjtben nem szerepelt a liturgiában. A prédikáció után a keresztségi ígéretek megújítása következett.

 

A templomban a kántor most egyedül énekel
Lacza Attila kántor énekel a hívek nélküli katolikus templomban Nagyszombat estéjén

Nagyszombat estéje a virrasztás időszaka
Nagyszombat estéje a virrasztás időszaka

Ezen a napon napközben semmilyen szertartás nincs, hiszen Krisztus ezen a napon még sírjában nyugodott, ezért ez még gyásznap. A „nagyszombati liturgia” kifejezés ezért téves, az esti szertartás már a húsvét vigiliája. Hívek nélkül a legszebb ünnep is szomorú.

 

 

A koronavírus miatt hívek nélkül. A misét élőben közvetítették a közösségi csatornán.
A koronavírus miatt hívek nélkül. A misét élőben közvetítették a közösségi csatornán.

 

Sándor László atya Nagyatádon a mise végén elfújja gyertyákat az üres templomban Nagyszombat estéjén.
Sándor László atya Nagyatádon a mise végén elfújja gyertyákat az üres templomban Nagyszombat estéjén.

Vasárnap reggel László atya, készülődik az ételáldásra.
Vasárnap reggel László atya készülődik az ételáldásra.

 

 

A templom most kinyitja a kapuit: Sándor László atya húsvét hajnalán az ételáldásraa készülődik.
Sándor László atya húsvét hajnalán az ételáldásra készülődik.

 

László atya megáldja a katolikus karitász és magyar élelmiszerbank rászorulóknak szánt csomagját.
László atya megáldja a Katolikus Karitász és magyar élelmiszerbank rászorulóknak szánt csomagját.

 

A katolikus karitász és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület összefogásával vasárnap is a rászorulókat látták el élelemmel.
A Katolikus Karitász és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület összefogásával vasárnap is a rászorulókat látták el élelemmel.

 

Sándor László megáldja a húsvéti ételeket. Több hét után ez volt ez első alakalom, amikor személyesen találkozott a hívekkel. Mind az előírásoknak megfelelően, egymástól 1,5 méterre sorban várakoztak.
Sándor László megáldja a húsvéti ételeket. Több hét után ez volt ez első alakalom, amikor személyesen találkozott a hívekkel. Mind az előírásoknak megfelelően, egymástól 1,5 méterre sorban várakoztak.

 

Nehéz ezekben az időkben egyszerre ott lenni és nem ott lenni a híveknek. Az atyának üres templomban korábban nem kellett misét tartania. De az igei szavai messzebb szállnak a templom falainál. Sándor László atya azt mondja: az Isten szolgája soha nem lehet magányos.
Nehéz ezekben az időkben egyszerre ott lenni és nem ott lenni a híveknek. Az atyának üres templomban korábban nem kellett misét tartania. De az igei szavai messzebb szállnak a templom falainál. Sándor László atya azt mondja: az Isten szolgája soha nem lehet magányos.

 

Húsvéti misét a Nagyatádi Városi Televzió is közvetítette
A húsvéti misét a Nagyatádi Városi Televzió is közvetítette

A fotóriport összes képének megtekintéséhez kattintsanak a képgalériára:

Fotók: Röhrig Dániel

Megosztás