Támogatásra pályázhatnak a nagyatádi hallgatók

Legutóbb, a tavaszi szemeszterben harminc hallgató részére állapított meg egyszeri támogatást a Nagyatádi Diákokért Alapítvány Kuratóriuma. Most ismét várják a pályázatokat.

Az alapítvány támogatást nyújt azoknak a nagyatádi diákoknak, akiknek az egyetemi, főiskolai, valamint – kimagasló tehetség esetén – szakirányú képzésben való részvétele anyagi helyzetük miatt nehézségekbe ütközik, emiatt hátrányos helyzetük megszüntetésével elősegíti a társadalmi esélyegyenlőségüket. Pályázat benyújtására tanulmányi félévenként van lehetőség. Sikeres pályázat esetén a pályázót egyszeri kifizetéssel járó összeggel támogatja az alapítvány.

A Nagyatádi Diákokért Alapítvány Kuratóriuma a 2019/2020. tanév I. félévére pályázatot hirdetett azoknak a nappali tagozatos, első diplomájuk megszerzéséért tanuló nagyatádi egyetemi és főiskolai hallgatók részére, akiknek továbbtanulása szociális helyzetük miatt akadályoztatott.

A pályázathoz csatolni kell a 2018/2019. tanév II. félévi tanulmányi eredményről szóló igazolást, vagy leckekönyv fénymásolatát, első éves hallgatók esetén a felvételi pontszámról értesítő levél másolatát, a hallgatói jogviszony igazolását, valamint a család egy főre jutó jövedelmének igazolását, a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal által rendszeresített nyomtatványon.

Pályázati űrlap és a jövedelemigazolás nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal I. emelet 117. számú irodájában vehető át, vagy Nagyatád Város Honlapjáról letölthető. A részletes pályázati kiírás itt található.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 19.

A tavaszi szemeszterben 30 hallgató nyújtotta be pályázatát. A kuratórium 30 hallgató részére 20 és 35 ezer forint közötti értékben állapított meg egyszeri támogatást, összesen 835.000 forint összegben.

 

Megosztás