Harmadik éve boldogtalan Somogy megye

Ismét elkészítették az ország boldogságtérképét: eszerint megyénk újra az utolsók között végzett, sőt még csökkent is az általános jóllét. Az iskoláskorúak és nyugdíjasok körében is jelentősen romlott a jólléti szint.

Az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja és a Jobb Veled a Világ Alapítvány a Boldogság Világnapjára idén is elkészítette Magyarország boldogságtérképét a Pozitív Pedagógia és Nevelés Program támogatásával. Az eredményeket 2020. április 1. és a 2021. március 15. közötti időszakban végzett internetes vizsgálatok alapján állapították meg. Különleges időszakról van szó, hiszen ebben az évben vált a koronavírus-járvány meghatározó részévé a mindennapjainknak; és értelemszerűen biztonsággal feltételezhető, hogy negatív hatással volt az általános jóllétre. Ezt a Boldogságtérképet a COVID fenyegetettségében élő Magyarország Boldogságtérképeként tekinthetjük.

Leolvasható, hogy mely régiókban és megyékben milyen mértékben tartják boldognak magukat az emberek. A korábbi évekhez viszonyított változásokat azonban szóban tudjuk csak kifejteni. Így például a teljes lakosság átlagát tekintve nem jelentősen, de csökkent a globális jóllét szintje a 2019-ben mért értékhez képest. A területi és demográfiai jellemzők függvényében ugyanakkor nagy volt a szórás: egyes régiókban és demográfiai csoportokban a globális jóllét szintjének jelentős növekedése,  míg más csoportokban csökkenése mutatható ki.

Forrás: boldogsagprogram.hu
Forrás: boldogsagprogram.hu

Így például jelentősen csökkent a lakosok jóllét szintje Dél-Dunántúlon, Észak- Alföldön és Észak-Magyarországon, míg Nyugat-Dunántúlon és Közép-Magyarországon nőtt a boldogsági szint. Szignifikánsan romlottak az értékek Hajdú-Bihar, Békés és Somogy megye boldogságának tekintetében. Utóbbi érték azért is elszomorító, mert a korábbi években is mindig a lista végét zárta megyénk.

Forrás: boldogsagprogram.hu
Forrás: boldogsagprogram.hu

A legboldogabb megyeszékhely a felmérések alapján Szombathely lett. Egyébként már 2018-ban is itt voltak a legelégedettebbek az életükkel az emberek.

A nemek tekintetében már évek óta megfigyelhető, hogy a nők jólléti szintje jóval magasabb a férfiakénál, ugyanakkor a ez az érték mindkét csoportban stagnál 2019 és 2021 között.

Az életkori csoportok vizsgálatakor az derült ki, hogy a középkorúak (36-50 évesek) boldogságszintje növekedett, míg az idősek (65 év felett) és a fiatalok (18-25 évesek) boldogtalanabbak lettek az elmúlt évben. A globális jóllét szignifikánsan csökkent az általános és a középiskolát végzettek csoportjában is.

Ugyanakkor érdekes módon az anyagi háttér nincs egyértelmű összefüggésben az emberek boldogságával, ugyanis az önmagukat szegénynek és az önmagukat gazdagnak vallók körében egyaránt szignifikánsan csökkent a globális jóllét szintje.

Összehasonlításképen: a korábbi években a boldogságtéképek az alábbi képeket mutatták.

 

Megosztás