Az elektromos vezetékek körül kell ritkítani a növényzetet Nagyatádon

Március 25-ig van lehetőségük a nagyatádiaknak, hogy az ingatlanukat érintő vezetékek biztonsági övezetében található növényeket nyírják, ritkítsák, ezt követően az E.ON vállalkozói végzik ezt el. Azonban az egyéni munkálatokat be kell jelenteni!

Az E.ON általános növényritkítást rendelt el Nagyatád bel- és külterületein az elektromos hálózatok nyomvonalai mentén, ugyanis sok helyen belenőtt a növényzet a vezetékekbe. A feladatot a Vilkor Kft. fogja elvégezni március 25-től kezdődően egészen április 20-ig.

Tehát helyi lakosokn március 25-ig elvégezhetik az ingatlanukat érintő vezetékek biztonsági övezetének tisztántartását, azaz az akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok, növényzet eltávolítását, a fák gallyazását.

A vezetékek által érintett kül- és belterületi ingatlanokon egyaránt fel kell mérni, hogy hol nem felel meg növényzet mérete, magassága a jogszabályi előírásoknak, az éves növekedést is figyelembe véve, és ennek megfelelően kell megtenni a szükséges intézkedéseket. Az erre vonatkozó jogszabályi előírásokat itt olvashatják:

A biztonsági övezet tisztántartási munkálatainak elvégzése utáni elvárt távolság a növényzet növekedését is figyelembe véve, az alábbi:

  • 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter a vezeték mentén oldalt és alul
  • 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 2 méter a vezeték mentén oldalt és alul a fenti távolságok függőleges síkja és a vezeték felett növényzet nem maradhat.

A növényzetre vonatkozó korlátozások a biztonsági övezetben: fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában

  • 1000 V felett 35000 V névleges feszültségszintig 5 méternél,
  • 1000 V -nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél, 2 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

A biztonsági övezetben a növényzetre vonatkozó tilalom szerint tilos

  • olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert,
  • olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza.

Amelyik ingatlantulajdonos nem tesz bejelentést, vagy nem is szándékozik megritkítani a veszélyesnek minősülő növényzetét, azoknál a Vilkor Kft. fogja elvégezni a szükséges munkálatokat.

A cég felhívja a figyelmet, hogy a levágott gallyakat a közúti és a gyalogos forgalmat nem zavarva helyezik le, ám annak elszállítása, elhelyezése a tulajdonos kötelezettsége. Kérik az ingatlantulajdonosok együttműködését, mivel mindenkinek érdeke az, hogy lakókörnyezetében a villamosenergia-ellátás minősége, folyamatossága biztosított legyen, és azt ne zavarják, akadályozzák a villamoshálózathoz érő ágak, növények által előidézett baleseti helyzetek, feszültségproblémák, üzemzavarok és áramszünetek.

A hálózat körüli gallyazási és ritkítási feladatok saját kezű elvégzését a munka megkezdése előtt be kell jelenteni a E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-nél. Szükség esetén ugyanis az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés elvégzése és a szakfelügyelet, melyet a szolgáltató elvégez, illetve térítésmentesen biztosít.

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. régió-központjának címe, elérhetősége:

Nagykanizsai Régió Központ
8800 Nagykanizsa, Király u. 1.
Telefon: 06-93/503-500

A bejelentés hiányában a szükséges feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. és a Vilkor Kft. sem vállal.

(Kiemelt kép: depositphotos.com)

Megosztás