286 millióra pályázott, 65 milliót kapott Nagyatád a vízkárokra

A Rinya tavalyi áradása 317 millió forint kárt okozott a városnak. A Belügyminisztériumnak benyújtott vis maior pályázat egyebek között a megrongálódott kutak javítási és az árvíz elleni védekezés költségeit tartalmazta.

Nagyatád keleti részén 2020. július 25-26-án az egy nap alatt lehullott rekord mennyiségű csapadék hatására a Rinyán olyan nagyságú, rekord vízállás alakult ki, hogy a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság III. fokú vízkár-elhárítási készültséget rendelt el a patak vízgyűjtő területén. A hömpölygő áradat egy sor önkormányzati tulajdonban lévő műtárgyban és közműben okozott károkat, így például a jánosmajori út több szakasza, a Zrínyi köz és a Malom árok közötti gyalogos útszakasz, a Malom árok gyalogos hídja, a város ellátását szolgáló több ivóvízkút, a Jóléti tó partvédelme és a tó műtárgyai, a szennyvíztelep több létesítménye és a Kiszely utca délkeleti útszakasza is károsodást szenvedett.

A keletkezett károkra az önkormányzat 40 napos határidővel vis maior pályázatot nyújthatott be a Belügyminisztériumhoz. A független műszaki szakértői dokumentáció szerint a káresemények bruttó 311 millió 453 ezer forint költséggel javíthatók ki. Ehhez még hozzáadódik az árvíz elleni védekezés költsége is, hiszen egész éjjel zajlottak a védekezési munkák a Jóléti tónál, a Zrínyi közben, a szennyvíztelepen, a Móricz Zsigmond utcában, a strandon, kereskedelmi egységeknél és a tűzoltó laktanyánál. Ehhez homokra, homokzsákokra, munkagépekre volt szükség. Ezt követően az átmenetileg megbénult ivóvízellátást kellett másik formában biztosítani: a DRV napokig lajtos kocsikkal hordta a vizet a városban. Mindezek költsége további 6 millió 382 ezer forintot jelentett, így a vis maior esemény kapcsán összesen 317 millió 836 ezer forintos igényt nyújtott be a város. Mivel összesen 90 százalékos támogatás lehetséges, így Nagyatád a vis maior esemény kapcsán 286 millió forintra pályázott.

Mint megtudtuk, ebből összesen 65 millió 246 ezret ítéltek meg városunknak a kárenyhítésre. A kiegészítendő tíz százalékkal együtt így a nagyatádi önkormányzat összesen 72 millió forintot fog költeni a javításokra. Svégel Gábor, a műszaki iroda vezetője azt is elmondta, mire fordítják ezt az összeget.

Értelemszerűen az áradáskor felmerült védekezési munkálatok és az egészséges ivóvíz biztosításának költségeit ebből fedezni kell, ez ugye eleve 6 millió forint. A megrongálódott jánosmajori, Zrínyi közi és Kiszely utca végén található földes utakat is ki fogjuk javítani, de a legfontosabb feladatunk a vízi közmű rendszer, a városi ivóvíz kutak szivattyúinak, irányítástechnikáinak és villamos berendezéseinek helyreállítása.

Az áradás során a szennyvíztelep alagsori szivattyúi víz alá kerültek, akárcsak a legnagyobb hozamot adó ivóvízkutak is. 2020. július 26-án hajnalban például a Zrínyi köz mögött található 10-es kutat csak csónakkal lehetett megközelíteni. Ezek elektromos berendezései, az automatikus vezérlésért felelős irányítástechnikái megrongálódtak, így most ezeket csak manuálisan lehet vezérelni.

A kivitelezésre már megvannak a nyertes pályázatok, ősszel kezdődnek a munkálatok.

Megosztás