A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

Nagyatád Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 455 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az „Zöld város kialakítása” elnevezésű pályázaton.

A 100 százalékos vissza nem térítendő támogatásból megvalósul Nagyatád város központjában található zöldfelület és a hozzá kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő épületek közösségi és gazdasági célú fejlesztése, a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújításával. A projekt a Széchenyi2020 program keretében valósul meg.

„A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása” című, TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00007 azonosítószámú pályázat hozzájárul a lakosság helyben tartásához, befektetés ösztönzéshez, a zöldfelületi és közterületi rendszer rehabilitációjának folytatásához, továbbá az épületállomány megújításához, valamint a turisztikai potenciál erősítése mellett illeszkedik a lokálpatriotizmus erősítésének céljához is.

A 455 millió forint európai uniós támogatás segítségével megvalósul a Széchenyi parkban található zöldfelületek növényállományának rekonstrukciója. Új növényszintek, cserjék, fasorok létesülnek a területen. Megvalósul egy vizes játszó- és közösségi tér kialakítása, az ivókút és a II. világháborús emlékmű felújítása, ülőkubusok elhelyezése, illetve a park nyugati oldalán ülőfal kialakítása és utcabútorok beszerzése. A zöldfelület fejlesztésén kívül átalakításra kerül a Széchenyi tér 25. sz. alatti kihasználatlan épület, mely a rekonstrukció után civil szervezeteknek, egyesületeknek, kulturális és egyéb közösségi célú csoportoknak ad helyet, valamint gazdaságélénkítő tevékenységként a Széchenyi tér 18. szám alatti üzlethelyiség korszerűsítése is megvalósul.

A projekt eredményeként a településen élő családok és fiatalok számára a szabadidő eltöltéséhez alkalmas felújított és új eszközök, igényes környezet áll majd rendelkezésre.

A projektről bővebb információt a www.nagyatad.hu oldalon olvashatnak.

Kedvezményezett neve: Nagyatád Város Önkormányzata

A projekt kezdetének és befejezésének időpontja:

A projekt megvalósításának kezdete: 2018. szeptember 1. 

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2021. augusztus 12.

A projekt összköltsége: 455 000 000 Ft

A támogatás összege: 455 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

Megosztás