A Nagyatádi Zeneiskola alapító igazgatójának adományozták a város díszpolgára címet

A város napján Kenedi Tibor zenepedagógus, zongoraművész kapta a Nagyatád Város Díszpolgára kitüntető címet. Az ünnepségen Nagyatád Szolgálatáért kitüntető díjat négyen, a város díszoklevelét pedig hatan vehették át.

Nekünk a közös utunk Nagyatád. Messziről induló, hosszú, néha göröngyös, kátyús, de egyenes utat járunk. Azért végezzük a munkánkat, mert a többet és a jobbat akarás vezet bennünket. Mindig boldogabb, jobb életet akarunk a családunknak, a közösségünknek, a nagyatádiaknak. Erre visz az utunk – mondta egyebek között ünnepi beszédében Nagyatád polgármestere, Ormai István. – Az elmúlt években, napjainkban Önök, mi, a nagyatádiak közössége helyesen fogalmaztuk meg céljainkat, jó döntéseket hoztunk, érvényes válaszokat adtunk a kihívásokra, éltünk a lehetőségekkel. Megújítottuk, átalakítjuk Nagyatádot. Megőrizzük értékeinket, de egy új minőségű, mai tartalmú várost hozunk létre. Léptékváltás történik a városfejlesztésben. Értékteremtő éveket élünk.

Megemlítette a három hektáros Széchenyi téri park és az ott álló, 1902-ben iskolának épült ház felújítását; a város három óvodájának teljes korszerűsítését; a volt laktanyák helyén lévő Déli Iparterület közművesítését, az ottani útépítést. Mint mondta, 12 pályázatot nyert a város a közelmúltban, és megköszönte az ebben való közreműködését Szászfalvi László országgyűlési képviselőnek és Bíró Norbert megyei közgyűlési elnöknek.

Most az 1907-ben megnyitott gyógyfürdő bővítését és korszerűsítését tervezzük megvalósítani – tette hozzá Ormai István. – Az építési engedélyét megkaptuk, a kiviteli tervek rendelkezésünkre állnak. A Nagyatád Város számára történelmi, gazdasági, üzleti, turisztikai, továbbfejlődési szempontból meghatározó jelentőségű fejlesztés pénzügyi-finanszírozási feltételeinek megteremtésén dolgozunk. Ebben kérjük Szászfalvi László képviselő úr együttműködését és támogatását.

A kulturális központ színháztermében rendezett városnapi ünnepségen elismeréseket adtak át. Nagyatád Város Képviselő-testülete azon személyek és közösségek munkájának elismerésére, akik tevékenységükkel városunk fejlődését, hírnevének növelését szolgálják, valamint munkásságuk során kimagasló szakmai és hivatásbeli érdemeket szereztek, elismerésük és példaképül állításuk érdekében kitüntető díjakat adományozott. 

A Nagyatádi Zeneiskola létrehozásában, magalapításában szerzett érdemei, a Nagyatád város szolgálatában végzett kiemelkedő zenepedagógiai és vezetői munkája, és Nagyatád értékeit gazdagító zenei munkássága elismeréséül a képviselő-testület Kenedi Tibor részére Nagyatád Város Díszpolgára címet adományozott.

Kenedi Tibor zenepedagógusként, zongoraművészként pedagógiai pályájának teljes egészét a nagyatádi zeneoktatásnak, a zenei műveltség terjesztésének szentelte. A Nagyatádi Zeneiskola alapító igazgatója, 40 éven át vezetője. A Zeneiskola igazgatójaként mindig, minden körülmények között, következetesen a nagyatádi zeneoktatás, a növendékei és a kollégái érdekeit képviselte. Zenei ismeretterjesztő előadásokat tartott, és a zenei oktatás fejlesztése érdekében létrehozta a Nagyatádi Zeneoktatásért Alapítványt. Az általa több éven keresztül szervezett Országos Vonószenei Tábor városunk hírnevét öregbítette. Zongora-hangversenyeivel maradandó élményt nyújtott Nagyatád komolyzenét kedvelő közönségének. Zenepedagógiai munkáját tisztelet és megbecsülés övezi egykori tanítványai, kollégái körében. Emberi és hivatásbeli érdemei példaértékűek, elismerésre és megbecsülésre méltóak.

A képviselő-testület Nagyatád Szolgálatáért kitüntető díjban részesítette a következő személyeket. 

Balazsin Tamásné pedagógust a város szolgálatában végzett kiemelkedő eredményességű és elhivatott, példamutató pedagógusi munkája elismeréséül. A Nagyatádi Bárdos Lajos Sport Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola pedagógusaként 40 év pedagógusi szolgálat után idén nyugdíjba vonul. Munkáját nagy szakmai tudással, szorgalommal, elkötelezettséggel végezte. Több évtizeden át folytatott magas színvonalú pedagógusi tevékenysége eredményeként tanítványai biztos tudást, emberi tartást szereztek. 

Dr. Erdő Gabriella háziorvost a város szolgálatában hosszú időn át végzett, eredményes és elhivatott orvosi munkája elismeréséül. A doktornő 1989-ben végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, és ugyanebben az évben kezdett el dolgozni Nagyatádon, a Városi Önkormányzat Kórház-Rendelő-intézet Gyermekosztályán. 1995-ben gyermekgyógyászati, később háziorvosi szakvizsgát tett. 2003-tól a II. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosaként végzi munkáját. Szakmai hozzáértésével és elhivatottságával immár 30 éve eredményesen szolgálja a betegek gyógyulását. 

Gresa Gábor tűzoltó alezredest a város szolgálatában végzett kiemelkedő eredményességű és elhivatott, magas szakmai színvonalú munkája és városi tűzoltó parancsnoki tevékenysége elismeréséül. 1998-ban került a Nagyatádi Tűzoltóság személyi állományába beosztott tűzoltóként. 2008-ban szolgálatparancsnok-helyettesi, később tűzoltóparancsnok-helyettesi kinevezést kapott. 2012-ben lett a Nagyatádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka. Szolgálat ellátására a precizitás jellemző, felelősségérzete és hivatástudata kiemelkedő. A felügyeleti szervekkel, a beosztottakkal és Nagyatád lakosságával, intézményeivel egyaránt jó kapcsolatot alakított ki. Aktívan részt vesz a tűzoltóság nemzetközi kapcsolatainak ápolásában, ezzel öregbítve Nagyatád város jó hírnevét. 

Ivelics János nyugalmazott köztisztviselőt a város érdekében végzett kiemelkedő eredményességű és elhivatott, példamutató közszolgálati munkája elismeréséül. 1998-tól dolgozott a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban. A városi rendezvények főszervezőjeként körültekintően, fáradhatatlanul végezte a munkáját. A városban működő társadalmi szervezetekkel kiváló együttműködést alakított ki, tevékenységével segítette munkájukat. A közoktatási, közművelődési intézmények és az önkormányzat közötti feladatokban folyamatosan közvetítő szerepet vállalt. Nagyatád társadalmi életében az önkormányzati elképzelések, célok megvalósításának aktív résztvevője, az önkormányzat által képviselt értékek közvetítője. Munkáját elhivatottság, lelkiismeretesség, emberség és segíteni akarás jellemezte. 

A képviselő-testület Nagyatád Város Díszoklevele elismerésben részesítette a következő személyeket.

Ágoston Imre urat, a Nagyatádi Teke Klub ügyvezetőjét, aki Nagyatád egyik hosszú évtizedek óta működő civil szervezetének, a Nagyatádi Teke Klubnak a megalapítója. A kezdetektől fogva lelkesen szervezi a sportág nagyatádi tevékenységét, életét. Évente megrendezi a mintegy 60-80 fő részvételévek zajló városi tekebajnokságot. Sikeres sportszakmai és szervezői tevékenysége eredményeként a Nagyatádi Teke Klub csapatai az NB III-as, illetve az NB II-es bajnokságokban is szerepeltek. Hosszú időn át elkötelezetten, eredményesen és önzetlenül végzi a nagyatádi teke sport ügyeinek mindenre kiterjedő intézését. 

Balogh József urat, a Schwinn-Csepel kerékpáros vállalkozás ügyvezetőjét, aki a város kereskedelmi életének meghatározó személyisége. Három évtizede sikeresen működteti vállalkozását, melyben a kereskedelem mellett szolgáltató tevékenységet is végez. Szabadidejében aktív társadalmi, közösségi szerepet vállal. Fáradhatatlanul tevékenykedik városunk egyik sikeres rendezvénye, az eXtremeMan verseny egyik fő szervezőjeként.

Bozsóki Sándorné közalkalmazottat, aki a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központban hosszú ideje lát el pénzügyi ügyintézői feladatokat. Munkáját mindig hozzáértően, lelkiismeretesen, pontosan végezte. Eredményes és elhivatott munkájával segítette az intézmény pénzügyi-gazdasági tevékenységét.

A Fürjecske Néptánc Egyesületet. A díjat Mayer Károlyné, az egyesület elnöke és a közösség táncosainak képviselői vették át. Nagyatádon 1984-ben alakult meg a Fürjecske Néptánccsoport, amely 2003. óta Nagyatádi Fürjecske Néptánc Egyesület néven működik. A jelenleg 60 tagot számláló tánccsoport fő célja a hagyományőrzés mellett a nemzetek tánckultúrájának megismertetése. Az elmúlt évtizedek alatt több száz nagyatádi fiatal tanulta meg itt a néptánc alaplépéseit. Az egyesület fontos szerepet játszik Nagyatád közösségi programjaiban, szerepléseik színesítik, gazdagítják városunk kulturális életét. Számos nemzetközi fesztiválon való részvételükkel hozzájárultak városunk hírnevének öregbítéséhez.

Horváth Dezső vállalkozót, a Nagyatádi Polgárőr Egyesület elnökét. Vállalkozóként végzi az órás mesterséget, mellyel a város és a környékbeli falvak lakóinak megbecsülését is kivívta. A Nagyatádi Polgárőr Egyesület elnökeként eredményesen és önzetlenül szervezi a polgárőrség szolgálati rendjét, vezeti a közösséget. A városi rendezvényeken közkedvelt kereskedelmi tevékenységet folytat.

Kömpf Gyula vállalkozót, az Öregfiúk Labdarúgó Szakosztály elnökét. Több évtizedes vállalkozói, szakoktatói és sportszervezői tevékenysége példamutató. Szakmájában vállalkozóként eredményesen és színvonalasan végzi munkáját. A Nagyatádon megvalósuló festő szakmai képzésben szakoktatóként, gyakorlatvezetőként eredményesen segítette a fiatalok jó szakmunkássá válásának folyamatát. Évtizedek óta vezetője, szervezője a Nagyatádi Labdarúgó Öregfiúk közösségének, csapatának. Meghatározó szerepe van abban, hogy a 40 év feletti labdarúgók Nagyatádon jó közösséget, csapatot alkotva aktívan és folyamatosan részt vesznek a város és a megye sportéletében.

A városnapi ünnepség a Nagyatád szignáljának elhangzásával és a huszárok bevonulásával kezdődött. Az egybegyűltek előtt Szászfalvi László országgyűlési képviselő, majd Bíró Norbert, a Somogy Megye Közgyűlésének elnöke mondott ünnepi köszöntőt. A rendezvényt versek, a Nagyatádi Fürjecske Néptánc Egyesület és az Acoustic Classroom Zenekar műsora színesítette.

 

 

Megosztás