LEADER: Ezernél is több projekt, háromszáz új munkahely

Tegnap a kulturális központ kamaratermébe várta az érdeklődőket a Rinya-Dráva Szövetség, ahol az elkövetkezendő négy év pályázati lehetőségeiről tájékoztatta a munkaszervezet-vezető a megjelenteket.

Korábban beszámoltunk arról, hogy Nagyatád is bekerült a Rinya-Dráva Szövetségbe, tehát egyebek között a város turisztikai vállalkozásai is pályázhatnak a LEADER-program vidékfejlesztési forrásaira.

A LEADER egy francia moziakszó: Liasion Entre Actions pour le Development de l’Economie Rurale, melynek jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében.

A lényege az, hogy a fejlesztési igényeket nem központilag, nem alulról jövő módon a helyi közösségek fogalmazzák meg, ezt követően pedig az elkészült helyi stratégia alapján – egy bizonyos keretösszegig – a döntések is helyben születnek.

A program 1991-ben indult azzal a céllal, hogy az elszegényedő és elöregedő vidéket térségek további leszakadásának elejét vegye, támogassa és segítse a helyieket abban, hogy a környezetükben rejlő lehetőségeket felfedezzék, azokat fenntartható módon felhasználják. Erre a forrásokat az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap biztosítja a tagállamoknak. A következő négy évre Magyarország 63 és fél milliárd forintot különített el a LEADER finanszírozására. Az országban 103 ilyen akciócsoport működik. A programban azok a települések vehetnek részt, amelyeknek az állandó lakossága nem éri el a 10 ezer főt, azaz Nagyatád is csatlakozhat ehhez a közösséghez, ami annyit tesz, hogy a város összes mikrovállalkozása, civil szervezete, egyháza is részt vehet a helyi pályázati rendszerben.

A nagyatádi és barcsi járások területén 2008 óta működik a Rinya-Dráva Szövetség, mint LEADER Helyi Akciócsoport. Ennek a megalakulása óta a térségben ezernél is több projektet valósítottak meg mintegy négymilliárd forintért, amivel csaknem háromszáz új munkahelyet teremtettek.

A fórumon elhangzott, hogy a forrásigény még ennél is nagyobb lett volna. A jelenlegi ciklusban, ami idéntől egészen 2027-ig tart mintegy másfélmilliárdos keretösszegben gondolkodnak, ám a ciklus stratégiáját 3 milliárd forintra készítik, ugyanis a tapasztalat azt mutatja, hogy vannak olyan akciócsoportok az országban, ahol nem tudják az egész keretösszeget felhasználni, így ezeket az összegeket szétosztják a többi közösség között.

– Több támogatói döntést adhatunk ki, mint amennyi a keret. Természetesen, ha mindenki maradéktalanul megcsinálja a vállalásait, és elfogy a keret, akkor a kormány garanciát vállal arra, hogy kifizeti a különbözetet az államkasszából – mondta Szijártó Attila, a helyi LEADER akciócsoport munkaszervezet-vezetője a fórumon.

Fontos megjegyezni, hogy ezek a pályázatok utófinanszírozottak, azaz előbb teljesíteni kell a vállalást, majd utána juthat pénzhez a pályázó. Ez a civil szervezetek esetében 90-95 százalékos, a vállalkozások esetében pedig 60-65 százalékos finanszírozást jelent. A pályázatok fenntartási kötelezettséggel is járnak, azaz, az ezekben foglalt vállalásokat köteles a nyertes, vállalkozások esetében három, önkormányzatok és civil szervezetek esetében pedig öt évig fenntartani.

Jelen ciklusban az egy pályázatra vonatkozó ötmilliós keretet tízmillióra emelik, erről a májusi beszámoló után adnak részletesebb tájékoztatást.

– A nyáron benyújtjuk a helyi fejlesztési stratégiát, amit várhatóan novemberben bírálnak majd el. Ezután lehet majd benyújtani a vállalkozások, civil szervezetek, egyházak és önkormányzatok pályázatait.

A munka-szervezet vezető a fórumon felhívta a figyelmet arra is, hogy a weboldalukon is várják az ötleteteket, mert fontosnak tartják, hogy mire a pályázati lehetőségek megnyílnak, addigra tisztább képet kapjanak az igényekről, illetve a pályázat elbírálásánál is előnyt jelent, ha valaki előzetes projektötletet nyújt be.

(Fotók: Röhrig Dániel)

Megosztás