Őket tüntették ki a Város napján

Nagyatád Szolgálatáért díjat vehetett át Bácsainé Kiniarz Judit pedagógus, Bányászné Tóth Mária, az idősek otthona vezetője, dr. Kováts Lajos osztályvezető főorvos és Laklia Piroska pedagógus. Öten díszoklevelet kaptak.

Immár 22. alkalommal rendezték meg a Város napját Nagyatádon. A kulturális központ színháztermében a Nagyatádi Vegyeskar, a Vadvirág Néptánccsoport és az Acoustic Classroom zenekar műsora emelte az est fényét, Hosszú Katalin pedig a város díszpolgárának, a Kossuth-díjas Bertók Lászlónak adta elő két versét. Az ünnepség kezdetén a fúvószenekar eljátszotta Nagyatád szignálját, majd dobpergésre bevonultak a terembe a huszárok.

Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője üdvözölte köszöntőjében a megjelenteket, majd Ormai István polgármester mondott ünnepi beszédet. Ezt követően adták át az elismeréseket azon személyek és közösségek munkájának elismerésére, akik tevékenységükkel városunk fejlődését, hírnevének növelését szolgálják, valamint munkásságuk során kimagasló szakmai és hivatásbeli érdemeket szereztek.

Nagyatád város díszoklevelével jutalmazták Frühwirth Gábornét, a bodvicai városrész könyvtárosát; a Nusslochban élő Horváth Istvánt, aki nagy szerepet játszott a németországi településsel 2000-ben megkötött testvérvárosi együttműködés létrehozásában; Huszár Endre grafikust, a kulturális központ munkatársát; Károly Róbert Ferencné kertészt, a városgondnokság zöldterület-fenntartási részlegének csoportvezetőjét; Tolnai László vállalkozót, a Vi-Vi Villamossági és Mezőgazdasági Szaküzlet vezetőjét.

Ezután adták át a Nagyatád Szolgálatáért kitüntető díjakat. Ezt négyen vehették át. Íme, a méltatások.

A Nagyatádi Bárdos Lajos Sport Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola pedagógusa. Munkáját mindig meghatározta a gyermekek szeretete, a tanítás iránti elhivatottsága, lelkesedése. Az évek során sok tanulót készített fel szaktárgyi versenyekre. Munkáját nagy szakmai tudással, szorgalommal, elkötelezettséggel végzi. Aktívan részt vesz a városi ünnepségek, megemlékezé-sek magas színvonalú megszervezésében és megvalósításában. Évtizedek óta meghatározó személyisége Nagyatád oktatási és kulturális életének. A Nagyatád Város szolgálatában végzett kiemelkedő eredményességű és elhivatott, példamutató pedagógusi munkája elismeréséül a képviselő-testület Nagyatád Szolgálatáért Kitüntető Díjban részesíti Bácsainé Kiniarz Judit pedagógust.

Évtizedek óta a szociális ellátásban dolgozik. Kezdetben házi gondozási tevékenységet végzett, majd 1999-ben a Naplemente Idősek Otthona vezető ápolója lett. Azóta irányítja az otthon ápolási-gondozási feladatait, munkatársaival együtt szervezi az idősek mindennapi életét, szabadidős programjait. Az évek során folyamatosan képezte magát, főiskolai, majd egyetemi végzettséget szerzett, szakvizsgát tett. Szakmai és vezetői munkáját lelkiismeretesen, magas szakmai színvonalon látja el.
A Nagyatád város szolgálatában végzett kiemelkedő eredményességű, empatikus és példam utató szakmai és vezetői munkája elismeréséül a képviselő-testület Nagyatád Szolgálatáért Kitüntető Díjban részesíti Bányászné Tóth Máriát, a Naplemente Idősek Otthona vezetőjét. 

A Pécsi Tudományegyetemen 1981-ben szerzett orvosi diplomát. Később pszichiátriai és neurológiai szakorvosi vizsgákat tett. Orvosi munkáját 1981-ben Nagyatádon, a Városi Önkormányzat Kórház- Rendelőintézetben kezdte. Jelenleg is a Nagyatádi Kórház osztályvezető főorvosaként dolgozik. A beteg embereket gyógyítva megalapozta, következetes és eredményes orvosi,
szakmai munkájával gyarapította a Nagyatádi Kórház Pszichiátriai Osztályának elismertségét. Magas szintű szakmai tudásával, több évtizedes tapasztalatával nagyon sok beteg ember gyógyulását segítette elő. A kezdetektől fogva elkötelezett a Nagyatádi Kórház iránt. Orvosi munkáját mindig megújulva, magas szakmai színvonalon, példamutató elhivatottsággal és eredményesség-gel végzi. A Nagyatád város szolgálatában, hosszú időn át végzett, kiemelkedő eredményességű és elhivatott orvosi munkája elismeréséül a képviselő-testület Nagyatád Szolgálatáért Kitüntető Díjban részesíti Dr. Kováts Lajos osztályvezető főorvost.

Munkáját 1978-ban kezdte Nagyatádon az Éltes Mátyás Általános Iskolában, és négy évtized elteltével ebben az intézményben fejezi be. Évekig igazgató-helyettesként, majd igazgatóként dolgozott az iskolában. Munkáját mindig az intézmény iránti elkötelezettség és tenni akarás jellemezte. Magas színvonalú szakmai és vezetői felkészültségével kivívta kollégái elismerését és ösztönözte azok szakmai törekvéseit is. Az iskola jelenlegi arculatának, képzési struktúrájának kialakításában kiemelkedő érdemei vannak. A címzetes igazgató, gyógypedagógus 40 év alatt végzett munkája követendő példát ad önzetlen emberségből is. A Nagyatád Város szolgálatában, hosszú időn át végzett, eredményes és elhivatott, magas színvonalú pedagógusi és vezetői munkája elismeréséül a képviselő-testület Nagyatád Szolgálatáért Kitüntető Díjban részesíti Laklia Piroska pedagógust.

Megosztás