Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése

Nagyatád Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében 300 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a TOP_PLUSZ 3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című pályázati felhíváson. A 100%-os vissza nem térítendő európai uniós támogatásnak köszönhetően megvalósul a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ szolgáltatásait igénybe vevő társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok, és a gondoskodásra szoruló személyek számára elérhető, magas színvonalú szociális szolgáltatások megfelelő infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a Központ Nagyatádi Intézményegységének felújításával. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

A „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívás keretében elnyert európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés célja a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ szolgáltatásait igénybe vevő társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok, és a gondoskodásra szoruló személyek számára elérhető, magas színvonalú szociális szolgáltatások megfelelő infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a Központ Nagyatádi Intézményegységének felújításával. Az épület tulajdonosa – a támogatást igénylő és Kedvezményezett – Nagyatád Város Önkormányzata, a Központ fenntartója a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás.

A 300 millió forint európai uniós támogatás segítségével, a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00006 azonosító számú, „Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon” című projekt keretében megvalósul az idősek nappali ellátását szolgáló helyiségek áthelyezése, új melegítőkonyha kialakítása, amely komfortosabb légkört teremt majd a szolgáltatást igénybe vevők részére. Megújulnak az irodák, valamint a fogadó helyiségek, nagyobb hangsúlyt kap az akadálymentesítés is, amely keretében kettő darab akadálymentes parkoló kerül kialakításra. Ezen kívül a fűtési rendszer korszerűsítése valósul meg az elfolyó termálvíz hőjének hasznosításával, valamint napelemes rendszer is kiépül.

A fejlesztés eredményeként bővül a férőhely az idősek nappali ellátása tekintetében. A jelenlegi 30 fő
helyett 40 fő részére biztosítanak ellátást.

A projekt megvalósítása hozzájárul az épület éves energiafelhasználásának és üzemeltetési
költségének, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentős mértékű csökkenéséhez.
A projekt megvalósulási helyszíne: 7500 Nagyatád, Széchenyi tér 3/B.
A projekt várható befejezése: 2025. augusztus 31.
A projektről bővebb információt a www.nagyatad.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Név: Győri-Lébár Tünde
Telefonszám: 0682/504548
E-mail: lebartunde@nagyatad.hu

Megosztás