Iskolások figyelem: konferencián prezentálhattok

Érdeklődési körüket, kutatási témájukat mutathatják be a 3-12. évfolyamosok a VIII. Dunántúli Mandulafa Konferencián, a kaposvári egyetemen.

A tehetséggondozó program keretében szervezett konferencia célja az ifjúság tudományos tevékenységének felpezsdítése, felhívás közös munkálkodásra, motiváció és gyakorlat kialakítása, jövőbeni potenciális szellemi pályafutások megalapozása.

Az előadást prezentációként lehet bemutatni, mely 5-8, ill. 10-15 percben valósítható meg. A tartalmi összefoglaló formai követelményeit és a jelentkezési lapot alább mellékeltük.

Jelentkezési határidő: 2023. március 31.

A tartalmi összefoglaló leadási határideje: 2023. április 14.

A szóbeli prezentációk mellett lehetőség lesz az elkészült munkák megjelentetésére online kötetben, amelyet a tudományos folyóiratok számára előírt szabályok szerint hoznak létre, ily módon az indulók lehetőséget kapnak tapasztalatot szerezni a publikációs tevékenység terén is.

Megosztás