Drámai különbségek a járások iskolái között

Az ország járásai között nagyobb az eltérés a diákok teljesítményében, mint egy adott térség jobb és rosszabb iskolái között. Az eredmények alapján mintha más világban tanulnának a nagyvárosi és a vidéki gyerekek.

Ez a legfőbb megállapítása az Összkép magyarországi iskolákat összehasonlító tanulmányának: járásonként hasonlították össze a kompetencia-felmérések eredményeit. Már a hatodikosok szövegértési képességei is aszerint alakulnak, hogy a gyerekek hová születettek. Vagyis a szerencsés helyzetben lévő települések rosszabb iskolái is jobbak, mint a szegényebb vidékek helyben jónak számító iskolái.

Az Összkép a szövegértési tesztek eredményeit dolgozta fel. Azért választották ezt, mert a szövegértés képessége határozza meg, mennyire tudják majd a diákok megérteni azt, amit a könyveikben találnak, mennyire képesek önállóan tanulni.

Az adatokból világosan kitűnik: a diákok teljesítménye szorosan összefügg a járás gazdasági helyzetével. Budapest környéke, a Dunántúl északi fele, a Balaton környéke, Pécs, Debrecen és Szeged iskolásai jóval az országos átlag felett teljesítenek, míg a sellyei és a sárbogárdi, valamint nagyon sok kelet-magyaországi járás iskolásai érik el a legszerényebb eredményeket.

A 198 járást 6 csoportra osztották. Somogyot tekintve az első helyen a siófoki járás van, ám az is csak a 2. legjobb kategóriát érte el. A kaposvári, a fonyódi, a barcsi és a csurgói járás már csak a 3. csoportban szerepel. A nagyatádi eredményei pedig a marcalival és a tabival egyetemben az utolsó előtti, vagyis 5. kategóriára voltak elégségesek.

Az elemzés megállapítja: a különbségek két tényezővel mozognak együtt. Egyrészt minél nagyobb egy település, annál jobbak a gyerekek szövegértésből. Másrészt minél minél nagyobb egy járás gazdasági ereje, vagyis minél gazdagabb, annál jobbak az intézmények és fejlettebb az infrastruktúra, és annál jobbak a gyerekek iskolai eredményei is.

 

Megosztás