A magyar hősökre emlékeztek Nagyatádon

Vasárnap délelőtt emlékeztek meg Nagyatádon az idén száz éves Hősök szobránál a két világháború hősi halottjairól.

– Azért lettek hősök, mert hűségesek voltak a hazájukhoz, az ügyükhöz, a szolgálathoz, a becsületükhöz. E hűségben lelték halálukat és hőssé váltak – fogalmazott megemlékező beszédében Ormai István polgármester.

A Hősök szobrát 1924-ben emelték elődeink, Nagyatád egykori polgárai, éppen 100 éve. A szobrot Sárdinecz Ferenc tanár tervei alapján Orbán András kőműves mester készítette.

– Róluk megemlékezni, rájuk emlékezni szép és kötelező felelősségünk. Szép, mert együvé tartozásunkat erősíti. Kötelesség, mert soha nem szabad elfeledni őket, akik hazafias kötelességüket teljesítették. Szólította őket a haza, a szolgálat, és hősi halált haltak.

– Katonáink voltak, férfiak, fiatal emberek. Terveik voltak, vágyaik voltak, céljaikra gondoltak, hazagondoltak Magyarországra, Nagyatádra, a szülői házra, a Rinyára, szüleikre, a jegyesükre, a feleségükre. Rájuk emlékezve, gyermekeinkre, fiataljainkra, unokáinkra gondolva hajtsunk előttük fejet. Soha többé háborút! – zárta megemlékezését Ormai István.

Ezt követően az Obsitos dalárda egy dalcsokorral emlékezett a háború hőseire.

Sándor László plébános az idegenben meghalt hősökért mondott áldást, akiket senki nem kísérhetett utolsó útjára, sírjukra senki nem vihetett és vihet virágot.

A Déryné Vándorszíntársulat drámai műsorát követően a megemlékezés és a tisztelet koszorúit helyezték el a Hősök szobránál és a II. világháborús emlékműnél Nagyatád önkormányzata, valamint a város civil és társadalmi szervezetei.

(Fotók: Ormai Bálint)

Megosztás