Azonosság és különbözőség: nemzetiségek napja Nagyatádon

Nagyatádon tartották péntek délelőtt a nemzetiségek napját, ahova ugyan ünnepelni jöttek össze a települések roma önkormányzatainak tagjai, illetve a civil szervezetek képviselői, de beszéltek a megoldandó gondokról is.

Pénteken délelőtt ünnepelték a nemzetiségek napját a turisztikai központban. A meghívott vendégek között Sztojka Attila, a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos, Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője, valamint Ormai István is szerepelt.

– Akkor válnak igazán a nemzetiségek a nemzet alkotóivá, ha azokat az értékeket, amikkel rendelkeznek, a nemzeti gyarapodásához hozzáadják – mondta el a kormánybiztos a köszöntőjében. –  Amikor Európában azt látjuk, hogy az értéksemlegesség teret nyer, akkor rájövünk, hogy miért is szükséges nekünk a saját értékeinket, identitásunkat megerősíteni.

Hozzátette: a jövőről kell beszélni, mert, ha csak a problémákról beszélünk, akkor nem látjuk meg a kivezető utat. A roma politika megújulását abban látja, ha a roma vezetők, önkormányzati képviselők és a civil szervezetek vezetői betöltik a szerepüket és alkotókká válnak, a szakmaiságot helyezik előtérbe.

– 18 roma szervezet összefogott, és megalakították a Cigány Közösségek Szövetségét, ami kizárólag a szakmai munkát helyezi előtérbe, mert fontos, hogy a roma politika kezdjen el ideológia-mentesen működni.

Szászfalvi László arról beszélt, hogy öt pillérre kell építeni a roma politikát.

– Ennek az öt pillérnek együtt kell hatnia, össze kell dolgoznia, aztán ebből kell kiforognia annak az eredménynek, amit szeretnénk elérni.

Az öt pillér:

  • Nemzetiségi önkormányzati rendszer
  • Nemzetiségi intézményrendszer
  • A nemzetiségek parlamenti képviselete
  • Virágzó nemzetiségi civil szervezetek
  • A magyar falu program

– Van reménység, hogy ezekre rá lehet építeni egy hosszabb távú stratégiát, megvan az a keretrendszer, amibe bele lehet illeszteni, köszönhetően a nemzetiségi stratégiának, amit még 2011-ben fogalmazott meg az EU soros elnökeként Magyarország, és amit mindegyik tagállam elfogadott.

Ormai István megköszönte a térség roma vezetőinek, hogy eljöttek a megújulás városába.

– A megújulás változás is egyben, de van egy állandó eleme: az értékek megőrzése, azoknak a megőrzése, amik fontosak számunkra, fontosak a családban, a közösségben, a településen és az országban. Ennek az országnak a polgárai valamennyien ezt a földet éljük meg, ebben a hazában élünk és keressük a boldogulásunkat, és mindenki, aki itt él, azonos vagy hasonló vágyakat akar elérni: értéket teremteni, dolgozni, tanulni, többre vinni, boldogulást adni a családunknak. Jövőt mutatni. Azonosak vagyunk ebben, de vannak a különbségek: a kultúra, a történelmi múlt, a szokások, bizonyos dolgok más-más megítélése, de ez így együtt egymást erősítik és viszik előre a közös dolgainkat.

Kiemelte: már több mint két évtizede dolgozik együtt a roma önkormányzattal, és megtalálták az összhangot, kölcsönösen gyarapítják és erősítik egymást.

Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke is részt vett az ünnepségen, és beszélgetésen.

– Nem elég a fiataljaink felkarolása, a nyelvünk ápolása, muszáj önkormányzati szinten is jelentős munkát végezni. A megye 240 településéből csak 100 településen van nemzetiségi önkormányzat vagy civil szervezet, azaz, van bőven van még mit tenni – mondta el Ignácz János.

Tatai Ferenc, a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese beszédében hangsúlyozta: örül annak, hogy ma egy nemzetiségként ünnepel minden cigány.

– A munkám által sikerült eljutnom az ország több pontjára és azt vettem észre, hogy előbújt valamiféle gondolkodás a romák körében, hogy közösen szeretnének a cél érdekében előre menni. 

A köszöntők utáni ebédet követően a zenés, kulturális programok, valamint egy kötetlenebb szakmai beszélgetés kezdődött a résztvevők között.

Megosztás