Büttner Tamás, Herr Gyula és Hortobágyi Ferenc kapta a Nagyatád Város Díszpolgára címet

Nagyatád Város Díszoklevelét hatan, a Nagyatád Szolgálatáért díjat négyen vehették át, A helytállásért díjat öt háziorvos, a mentőállomás és a kórház dolgozói. Uitz Ferencné a Nagyatád Városért kitüntetésben részesült.

A járványhelyzet miatt nem a szokásos időpontban, hanem most ünnepelte meg Nagyatád a város napját. A kulturális központ zsúfolásig megtelt színháztermében dr. Neszményi Zsolt, a Somogy Megyei Kormányhivatal vezetője köszöntötte a megjelenteket. Szászfalvi László országgyűlési képviselőt követően Ormai István tartott ünnepi beszédet.

Nagyatád polgármstere külön köszöntötte Uitz Ferencnét, aki egy évtizeden át, meghatározó időszakban volt a város vezetője, és Varga Vincét, a város rendszerváltozás utáni első polgármesterét. Ormai István megemlítette az elmúlt évtizedek sikereit, az utcák, parkok és épületek megújítását, Nagyatád térségi központtá válását, de szólt a traumákról is, a konzervgyár és a laktanya bezárásáról. Mint mondta, ma Nagyatádon 1053 gazdasági társaság és vállalkozás működik, amelyek tavaly 22 milliárd forint termelési értéket hoztak létre. Végül kifejezte reményét, hogy a jövő év elején elkezdődhet a gyógyfürdő korszerűsítésének első üteme, és hogy hamarosan megépülhet a várost északnyugatról elkerülő út.

A Nagyatád Város Napja alkalmából rendezett ünnepségen elismeréseket adtak át. Nagyatád Város Képviselő-testülete azon személyek, szervezetek, közösségek és kollektívák munkásságának elismerésére, akik tevékenységükkel Nagyatád város fejlődését, hírnevének növelését szolgálják, illetve munkásságuk során kimagasló szakmai, hivatásbeli érdemeket szereztek, elismerésük és példaképül állításuk megörökítése érdekében kitüntető címeket és díjakat adományozott.

A képviselő-testület Nagyatád város gazdasági életében végzett hatékony, magas szakmai színvonalú és eredményes munkája elismeréséül Nagyatád Város Díszoklevele elismerésben részesítette Dely Lajost, az Atád Globál Kft. ügyvezetőjét és Huber Istvánt, a Huber Szikvíz Kft. ügyvezetőjét. Ugyancsak díszoklevéllel ismerték el a Rinyamenti Kistérség Önkormányzati Társulása Alelnökeként a Nagyatádi járás fejlődése érdekében három évtizeden át példamutató együttműködéssel, hozzáértően, eredményesen és lelkiismeretesen végzett munkáját Lassu Istvánnak, Lábod község polgármesterének. Ugyanezt az elsimerést vehette át a város közösségi és sport életében végzett példamutató és eredményes sportszervezői tevékenysége elismeréséül Stoff István, a Nagyatádi Asztalitenisz Klub Elnöke; a város kereskedelmi életében hosszú idő óta végzett következetes, magas színvonalú és eredményes munkája elismeréséül Székely Gábor, az Atád-Hús Kft. ügyvezetője, valamint a hosszú időn át végzett felelősségteljes, szorgalmas és példamutató munkája elismeréséül Vucskics József közalkalmazott, a NINESZ karbantartója.

Nagyatád Szolgálatáért díjat vehetett át:

Jónás Istvánné közalkalmazott, aki csaknem harminc éve nyújt magas színvonalú szakmai segítséget a város időskorú lakóinak. Munkája során mindent megtett annak érdekében, hogy gondozottjai életét segítse, ápolásukat biztosítsa. Jelenleg a szociális étkeztetés szervezését irányítja, és vezeti a házi segítségnyújtás szolgáltatást. Munkatársaival és a gondozottakkal közvetlen, jó kapcsolatot ápol, munkáját mindig a segíteni akarás jellemzi.

Prokli József közalkalmazott, aki 2006 óta dolgozik nagyatádi önkormányzati intézményeknél. Korábban a Városgondnokságnál a város autóbuszát vezette, jelenleg a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ gépkocsivezetője. Munkáját a segítőkészség jellemzi, utasai mindig, mindenben számíthattak rá. Aktívan részt vesz a város közösségi, társadalmi életében.

Szabó Miklósné közalkalmazott, a Nagyatádi Bárdos Lajos Sport Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola pedagógusa. Munkáját nagy szakmai tudással, szorgalommal, elkötelezettséggel végzi. 40 év pedagógusi szolgálat után idén vonul nyugdíjba. Több évtizedes, magas színvonalú munkája eredményeként tanítványai biztos tudást, emberi tartást szereztek.

Vass Lászlóné nyugalmazott közalkalmazott, aki 1981-ben szerzett általános ápoló és asszisztens végzettséget. Első és egyben utolsó munkahelye is a Nagyatádi Fürdők és annak jogelődjei voltak. A reumatológiai szakrendelés, később a fizikoterápiás részleg asszisztenseként munkáját mindig pontosan, felelősségteljesen végezte. A munkaterületére vonatkozó szakmai ismereteket követte, azokat kiváló jártassággal alkalmazta. 2012 óta vezető asszisztensi feladatokat látott el, idén márciusban 40 évi munkát követően vonult nyugállományba. Kollégái és a betegek tisztelték szakmai tudásáért, közvetlenségéért, emberségéért.

A képviselő-testület a tanácselnökként Nagyatád város szolgálatában, hosszú időn át végzett kiemelkedő eredményességű, elkötelezett vezetői munkája elismeréséül Nagyatád Városért kitüntető díjban részesítette Uitz Ferencnét.

Ő Nagyatád várossá nyilvánításakor pénzügyi szakemberként tevékenykedett. 1975 februárjától egy évtizeden át városunk tanácselnökeként dolgozott. Nagy szerepe volt abban, hogy településünk arculata abban az időszakban jelentős fejlődésen, változáson ment át. A régi házak helyén új lakótömbök, társasházak épültek. Számos új intézmény, így az 500 ágyas Kórház és Rendelőintézet, a 2-es számú általános iskola, a Kiszely utcai bölcsőde épülete készült el, megépült a város autóbusz-pályaudvara, a vásárcsarnok, átadták az új városházát, befejeződött a Csónakázó-tó kialakítása, megnyílt a Nemzetközi Faszobrász Alkotótelep. Munkáját nagy hivatástudattal végző emberként, Nagyatád város iránt elkötelezett vezetőként vett részt városunk fejlesztésében. Érdemi szerepe volt Nagyatád megújulásában, fejlődésben, városi jellege, szerepköre, arculata továbbfejlesztésében.

A veszélyhelyzetben a megszokottól alapvetően eltérő, nehéz és veszélyes munkát kellett végezniük az egészségügyben dolgozóknak. Különleges erőfeszítéssel és áldozatvállalással, elhivatottan dolgoztak a betegek gyógyítása érdekében. A nagyatádi egészségügyi ellátásban dolgozók kivívták a nagyatádi emberek bizalmát és elismerését. Mindezek elismerésére alapította meg Nagyatád Város Képviselő-testülete A helytállásért kitüntető díjat. Ezt adományozták a koronavírus-világjárvány elleni védekezésben tanúsított különleges erőfeszítéssel és áldozatvállalással járó, eredményes és magas színvonalú szakmai munkája elismeréséül:

dr. Erdő Gabriella Judit, dr. Fábián Csaba, dr. Horváth Tünde Marianna, dr. Kawka Angelika Szilvia, dr. Schiszler Ildikó háziorvos, a Nagyatádi Mentőállomás dolgozói és a Nagyatádi Kórház közössége részére.

Ezután adták át a Nagyatád Város Díszpolgára kitüntető címet. Ez Nagyatád város legmagasabb elismerése, amely azon személynek adományozható, aki Nagyatád várost, annak közösségét, az egyetemes haladás ügyét; hazánk, városunk fejlődését egész életművével, munkásságával, kiemelkedő tevékenységével szolgálta. Idén hárman vehették át Nagyatád legrangosabb elismerését. Alább közöljük az ő méltatásukat.

Az 1999-ben alakult, több, mint 100 tagot számláló nagyatádi 69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és Baráti Kör Elnökeként több mint két évtizede fáradhatatlanul dolgozik Nagyatád katonai hagyományainak megőrzése érdekében. Meghatározó szerepe volt a Radics Sándor Hadipark és Kiállítás létrehozásában, mely a honvédség technikai és tárgyi eszközeit, katonai emlékeit, értékeit 1848-tól napjainkig összegyűjtve mutatja be. Szervező munkájának köszönhetően a gyűjtemény folyamatosan bővül, a gyűjteményt bemutató kiállítás sok hazai és külföldi látogatót vonz Nagyatádra, programot ad a Nagyatádra látogató turistáknak. A következetes és céltudatos, elkötelezett és önzetlen szervező munkájának eredményeként létrejött, országosan is egyedülálló kiállítás népszerűsíti látogatói körében a haza védelmének ügyét, erősíti az ifjúság hazafias nevelését.

Elkötelezett lokálpatrióta. Önzetlenül és cselekvő szerepet vállalva dolgozik Nagyatád város fejlődéséért, a katonai hagyományok megőrzéséért és bemutatásáért, a közösségi összefogás és szellemiség meglétéért. Fáradhatatlanul szervezi, irányítja, új kezdeményezésekkel erősíti a 69. Harckocsiezred Nyugdíjas és Baráti Kör közösségét.

A Nagyatád város katonai hagyományainak megőrzése, a Haditechnikai Park és Kiállítás gyűjteményének megteremtése és gyarapítása érdekében több évtizeden át végzett elkötelezett, eredményes és önzetlen tevékenysége, valamint közösségi szerepvállalása elismeréséül a képviselő-testület Hortobágyi Ferenc részére a Nagyatád Város Díszpolgára címet adományozta.

Kardiológus, belgyógyász szakorvos, a Nagyatádi Triatlon és Szabadidősport Egyesület elnöke, az eXtremeMan Kft. ügyvezetője. A nagyatádi eXtremeMan verseny megalapítója, korábban versenyzője és immár 32 éve a versenyek fő szervezője. A sportesemény révén Nagyatád város jó hírneve nemcsak hazánkban lett ismert, de Európa és a világ több országába is eljutott. Az alkalmanként mintegy másfél ezer sportolóval induló versenyek jelentős vendégforgalmat hoznak városunkba. A verseny olyan társadalmi összefogást és közösségi cselekvést teremt, ami hozzájárul a fiatalok önkéntes szerepvállalásának elsajátításához, a nagyatádi lokálpatriotizmus erősítéséhez, a közösségi szellem gazdagításához. Az eXtremeMan verseny olyan sportértékkel rendelkezik, ami hangsúlyossá teszi nagyatádi megrendezését. Ennek három évtizeden át történő megvalósítása érdemben gazdagította Nagyatád elismertségét, megítélését, jó hírnevét. Tevékenysége példamutató, a rendszeres testmozgás népszerűsítésével felhívja a figyelmet az egészséges életmódra, hozzájárul a fiatalok egészséges testi-lelki fejlődéséhez. Sportszeretete, aktivitása, közösséget szervező ereje, az utánpótlás nevelés során nyújtott munkája kiemelkedő.

A több évtizeden át elhivatottan és eredményesen végzett orvosi munkája, Nagyatád város szolgálatában nyújtott kiemelkedő sportszervezői tevékenysége, az eXtremeMan triatlon verseny megalapítása és három évtizeden keresztül történő sikeres megrendezése, valamint közösségi szerepvállalása elismeréséül a képviselő-testület dr. Herr Gyula részére a Nagyatád Város Díszpolgára címet adományozta.

1970 óta él és dolgozik Nagyatádon. Saját vállalkozásukat 1992-ben alapította társaival. A kezdetben a gépipari kereskedelemmel foglalkozó cég néhány év alatt önálló gyártási kapacitást hozott létre, ami gyorsan bővült. Pályázati támogatásokat is elnyerve új üzemcsarnokokat létesítettek, korszerű gépeket állítottak munkába. Vezetése alatt folyamatosan nőtt a cég árbevétele és a foglalkoztatottak száma. A gazdasági társaság a szerszámgyártásban a korszerű technológiák és megoldások innovatív alkalmazása, kimagasló szakmai színvonalú tevékenysége alapján Magyarországon és külföldön is elismert. A közel ötmilliárd forintos nettó árbevételű vállalkozás termelésének mintegy 65%-át exportálja. A dinamikusan fejlődő gazdasági társaság Nagyatád gazdasági életének meghatározó, legnagyobb termelő vállalkozása. Az általuk foglalkoztatottak száma 260-280 fő, közöttük sokan magasan képzett technikusok, mérnökök.

Nagy hangsúlyt fordítanak a szakemberek képzésére, ezért a helyi Ady Endre Technikummal és Gimnáziummal működnek együtt a gépész technikusok duális szakmai képzésében, amihez teljes körűen felszerelt, korszerű tanműhelyt létesítettek.

A cég ügyvezetője 2008-ban a Nagyatád Városért kitüntetést, 2017-ben az év somogyi vállalkozása, 2018-ban pedig a Somogy Polgáraiért Díjat vehette át.

Nem csak gazdasági vezetőként, üzletemberként dolgozik, hanem a társadalmi szerepvállalás jegyében egy évtizedig volt a Nagyatádi Úszó Sportegyesület elnöke, és jelenleg is a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke.

A Nagyatád város gazdasági életében három évtizeden át végzett, kiemelkedően eredményes szakmai, üzleti és vállalkozói tevékenysége, a Nagyatád legnagyobb vállalkozásává fejlődött Büttner Kft. megalapítása és sikeres vezetése, valamint önzetlen társadalmi szerepvállalása elismeréséül a képviselő-testület dr. Büttner Tamás részére Nagyatád Város Díszpolgára címet adományozott.

Az ünnepi műsorban közreműködtek a zeneiskola pedagógusai, Ágh Lászlóné Horváth Petronella, Birkás Csaba és Lescsisin Marianna; a Déryné Vándorszíntársulat tagjai, valamint Hosszú Katalin. A Nagyatád város napja alkalmából rendezett ünnepség állófogadással zárult.

Megosztás