Dr. Fábián Csaba és Dr. Kováts Lajos kaptak életműdíjat a város napján

Tegnap délután Nagyatád városi rangra emelésének az 53. évfordulóját ünnepelték a kulturális központban. Az ünnepi műsort és a köszöntőket követően városi elismeréseket adtak át.

A zsúfolásig megtelt színházteremben rendezett ünnepségen Szászfalvi László országgyűlési képviselő köszöntötte a nagyatádiakat.

– Ma Nagyatád azért éli renenszánszát – persze az anyagi, szellemi és infrastruktruális fejlődés okaként is – mert volt és van folytatás. Mert vannak ma is sokan, akik keresték és megtalálták hogyan lehet szolgálni másokat. A mai ünnep kiváló alkalom arra, hogy őket köszöntsük és megköszönjük áldozatvállalásukat, megköszönjük példaadó munkájukat és másokért vállalt szolgálatukat. Az lesz igazán boldog, aki kereste és megtalálta, hogyan lehet másokat szolgálni. Ilyen lélekkel köszöntöm Ormai István polgármester urat, és köszönöm meg az ő három évtizedes szolgálatát – fogalmazott Szászfalvi László.

Ormai István a városnapi köszöntőjében hangsúlyozta: Nagyatád jó válaszokat adott azokra a kérdésekre, amik az évtizedek során válaszolni kellett. 

– Építettünk, de az építés az nemcsak a falakból, a létesítményekből, az utakból áll, hanem a lélekből, ami bennünk van. Vajon épültünk-e? Gyarapodtunk-e lélekben? Erősebbek, többek, jobbak lettünk-e az elmúlt évek során? A válasz erre: igen. Nagyatád társadalma szép, gazdag, lelkében erős, a nagyatádiak szellemiségében bent van a szolidaritás, az igazságérzet, a rászorulók segítésének támogatása. Benne van a helyi társadalomban a nyitottság, az együttműködési készség. Bennetek, bennünk van, hogy a közterheket közösen viseljük. És szeretjük városunkat. Kötődünk hozzá. Minden útjához, parkjához, épületéhez, a közösségeinkhez, a történelmünkhöz, napjainkhoz, egymáshoz és bízom benne, tudom, érzem: a reményteli jövőnkhöz. 

Beszélt arról, hogy tovább építik a várost: ott dolgoznak a mesteremberek az idősek otthona felújításán, hamarosan a sportcsarnok felújítása is megkezdődik. Egy milliárd forintot költenek el a Jókai és a Bajcsy-Zsilinszky utcáknak felújítására. Elkészültek a strand épületeinek, medencéinek felújítási tervei. A szociális szolgáltató központot is meg fogjuk újítani: két milliárd forintot fogunk fordítani ezekre a célokra a következő hónapokban, években.

– Nagyatád a megújulás városa. Tele vagyunk cselekvéssel, kezdeményezésekkel, jó szándékkal, egymásra figyeléssel, összefogással. Óriási szerepe van egy település életében, hogy együtt tudunk-e működni a gazdasági élet szereplői, a vállalkozók, az önkormányzat, a hivatalok, a közösségek, a sportolók, a civilek. Együtt, közösen a gyermekeinkért, az unokáinkért, magunkért, Nagyatádért.

– Megtisztelő és felemelő érzés van bennem, hogy a nagyatádiak bizalmából egy öntudatos, élő, fejlődő és reményteli városról beszélhetek, így most én mondom nektek – és ti mondjátok el mindenkinek: legyünk büszkék Nagyatádra, a mi városunkra, szeressük és vigyázzunk rá. Köszönöm, Nagyatád – zárta szavait Ormai István.

Az ünnepi beszédeket megelőzően a Nagyatádi Vegyeskar műsorát láthatta és hallhatta a közönség. Őket Kozics Nikolett, Zarka Nelli Virág és Fejér Zoltán követte, akik egy csokorra valót szavaltak el Bertók László életművéből. 

A kitüntések átadása előtt Birkás Csaba hegedűművész előadását Kollonnay Zoltán kísérte zongorán.

A város napján hagyományosan elismeri Nagyatád Város Képviselő-testülete azoknak a személyeknek, szervezeteknek és közösségeknek a munkásságát, akik, illetve amelyek tevékenységükkel a város fejlődését, hírnevének növelését szolgálják.

Nagyatád Város Díszoklevelét vehette át

Csicskó Józsefné, az Aranykör Nyugdíjas Klub elnöke. Az eredetileg egészségügyi dolgozókból, de most már szélesebb körből szerveződő, mintegy 40 fős közösség minden évben változatos szabadidős és szakmai programokat szervez. A klub és tagjai aktív résztvevői városunk közösségi, kulturális életének. A klub vezetőjeként, aktív közösségi személyiségként és az Idősügyi Fórum tagjaként végzett tevékenysége eredményes és példamutató.

Megosztott elismerésben részesült Horváth József, aki kezdeményező, állandó résztvevője Nagyatád közösségi életének. Szervezése és irányítása eredményeként társaival minden fontos városi ünnepségen, kulturális programon jelen vannak. A Konzervgyári Szakszervezeti Nyugdíjas Klub vezetőjeként eredményesen és jól szervezi a legnagyobb létszámú szépkorú közösség tevékenységét. Gazdag és tartalmas közös programokat valósítanak meg. Segítő tagja az Idősügyi Fórumnak. Továbbá a Konzervgyár Szakszervezeti Nyugdíjas Klub, amely városunk legnagyobb létszámú klubja. Hosszú ideje folyamatosan gazdag és változatos közösségi programokat szerveznek. Részt vesznek településünk ünnepségein, rendezvényein, ugyanakkor aktív és önzetlen segítői közös feladataink megvalósításának. Igazi, jó és összetartó közösséget alkotnak.

Piri Attila, aki magas színvonalú szolgáltatás nyújt az ügyfeleinek, a hozzá fordulóknak. Precízen és pontosan, gyorsan és megbízhatóan dolgoznak. Ha az autóguminkkal kell valamit tenni, akkor biztosan eszünkbe jut. Évtizedek óta végzi több alkalmazottjával sikeres és eredményes vállalkozói tevékenységét. A vállalkozók és a magánszemélyek körében egyaránt elismerést vívott ki magának alapos és szakszerű munkájával.

Tóth Csaba, aki alapítója és több mint egy évtizede elnöke a MotoRock Egyesületnek. A motorosok közösségi programjainak szervezője, az egyesület életének következetes irányítója. Tizenegy alkalommal vezetésével szervezték meg a MotoRock Fesztivált Nagyatádon, a zenei irányzat közönségének jó programot adva.

Vojkovics Ferenc, a Labdarúgó Öregfiúk közösségének, csapatának vezetője, szervezője. Elhivatottan képviseli a korábban Nagyatádon a labdarúgáshoz kötődők összetartását, a hagyományok ápolását. Fontos szerepet vállalt Nagyatád sport és közösségi életében. Eredményesen tevékenykedik az Idősügyi Fórum tagjaként.

Wirth László, akivel sok tízezer kilométert utaztak a nagyatádiak. Ha osztálykirándulást, országjárást szervez egy közösség, biztos, hogy eszünkbe jut. Mindig megbízhatóan, az utazók szempontjait figyelembe véve végezte munkáját. Közúti személyszállítási tevékenységét hosszú évtizedeken át eredményesen és színvonalasan végezte.

Nagyatád Szolgálatáért díjban részesült

Druskóczi Zoltánné, aki Nagyatádon, 1983-ban a bölcsődében kezdett dolgozni, majd a Szociális Központban folytatta munkáját gondozónőként. 2013-tól nyugállományba vonulásáig a Bodvicai Idősek Klubja vezetője volt. Mindvégig kiemelkedő, lelkiismeretes munkát végzett. A klubtagokról szeretettel gondoskodott, számos programot, előadást szervezett részükre. Személyiségével, kedvességével, közvetlenségével és elhivatottságával szolgálta az idős embereket; erősítette az intézmény jó hírét. Feladatait mindig kellő empátiával, elhivatottsággal végezte.

Grofsics Mónika, aki hosszú ideje az egészségügyi ellátásban dolgozik, jelenleg a Nagyatádi Kórház ápolási igazgatója. Magas szintű szakmai tudással, elhivatottan végzi munkáját. Eredményesen szervezi az intézmény ápolási tevékenységét, irányítja a szakterületen dolgozók munkáját. Fontos szerepet töltött be a COVID-járvány időszakában a különleges feladatot igénylő ellátás megszervezésében. Körültekintően és előrelátóan gondoskodik az intézményben lévő betegek ellátásáról, gondozásáról és ápolásáról.

Halmai József, aki munkájával nap mint nap hozzájárul Nagyatád közterületeinek rendezettségéhez, gondozottságához. 2009-től a Városgondnokság közterület fenntartó részlegének vezetőjeként vesz részt Nagyatád zöld területei arculatának megőrzésében, széppé tételében és fejlesztésében. Elkötelezetten, célirányosan és önzetlenül végzi munkáját. Mindig észreveszi, ami javítandó, ami sürgősen elvégzendő, ahol még valamit tenni kell. Munkájának eredménye látható a közterületeken.

Nagyatádi Kertbarátok Egyesülete, akik hosszú évtizedeken át rendszeres tevékenységükkel, szakmai programjaikkal jelentősen hozzájárultak Nagyatádon és környékén a zöldség és gyümölcstermesztés, a szőlőművelés és borkészítés kultúrájának és minőségének fejlesztéséhez. Mindezt ismeretterjesztő előadások, szakmai kirándulások, egymás közti tapasztalatcserék során valósították meg. Összetartó, jó közösségként más programokat is rendszeresen szerveznek. Tevékenységükhöz a környező településekről is sokan kapcsolódnak. Cselekvő részesei Nagyatád közösségi és kulturális életének.

Nagyatád Városért kitüntető díjban részesült

Beleznai Katalin: minden nagy cégnél a szervezetben és a folyamatokban van egy pont, ahová összefutnak a szálak. A nagyatádi Büttner Kft. Gépipari Vállalkozásnál ez a titkárság és a logisztika. Ezen a helyen dolgozva következetesen és céltudatosan szervezte, intézte a cég ügyeit úgy, hogy minden időben, pontosan, a megfelelő helyre kerüljön és minden meglegyen az eredményes munkához. Tartotta a kapcsolatot a vállalkozás megbízásait teljesítő helyi vállalkozásokkal, a fontos partnerekkel, a hatóságokkal és intézményekkel. Hatékonyan és kontstruktívan dolgozott együtt a cég vezetőivel. Gondoskodott a dolgozók munkakörülményeinek fejlesztéséről. Három évtizedes, fáradhatatlan, céltudatos és eredményes munkájával jelentős szerepet vállalt abban, hogy a Büttner Kft. Nagyatád meghatározó gazdasági vállalkozásává fejlődött. A cég egyik kezdeményező, mindig jobb megoldásokra törekvő, sikeres és elkötelezett vezetője. Munkája során segítette a nagyatádi sportszervezetek működését, hajdanán alapítója és szervezője volt az Ironman Hosszútávú Triatlon versenynek.

Életműdíjat kaptak

Dr. Fábián Csaba

Akik a rendelője előtt várakoznak, tudják, hogy a doktor úr meg fogja gyógyítani őket. Hosszú évtizedek óta háziorvosa a Nagyatádiaknak, amit a szó valódi értelmében teljesít, gyakorol, hiszen bírja a betegei, a családok bizalmát. Mindezt elkötelezetten végzett, mindig megújuló magas szakmai tudásával, megértő és segítő hozzáállásával, eredményes gyógyító munkájával alakította ki. 15 évig a háziorvosi ügyeleti szolgálat csoportvezető orvosi feladatait is ellátta. Igényesen és elkötelezetten végzett gyógyító tevékenységével, és mindig megújuló szakmai tudásával kiérdemelte orvos kollégái megbecsülését és elismerését is. Eredményes és bizalmat teremtő háziorvosi munkájával közmegbecsülést szerzett.

Dr. Kováts Lajos

1981-től, emberemlékezet óta a Nagyatádi Kórház orvosa. Kiváló felkészültséggel rendelkezik a szakmájában, mind a neurológiában, mind pedig a pszichiátriában. 1994-től a Nagyatádi Kórház Pszichiátriai Osztály vezetője. Az eltelt három évtized alatt biztos és korszerű szakmai alapokon, az emberjogi igényeknek megfelelő, átfogó szakmai tervet valósított meg. Személyének, szakmai és szervező munkájának köszönhető, hogy az elmúlt három évtizedben létrejött és ma Nagyatádon teljeskörű, magas színvonalú pszichiátriai ellátás működik. A folyamatosságot, a következetességet és a megújulást képviseli és szimbolizálja. Fáradhatatlanul és önzetlenül, elkötelezetten végzi kiemelkedő orvosi tevékenységét, és a Pszichiátriai Osztály teljes szakmai struktúrájú, eredményes gyógyító munkájának irányítását és szervezését. A teljeskörű, egymásra épülő pszichiátriai ellátás jóhírű, széles szakmai körben elismert és megbecsült intézményét teremtette meg Nagyatádon.

Az elismerések átadása után az Acoustic Classroom szórakoztatta a közönséget.

(Fotók: Ormai Bálint)

Megosztás