Élhető Nagyatád – A városközpont és Jókai lakótelep fenntartható és környezettudatos megújítása

Nagyatád Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert a TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések című pályázati felhíváson.

A 100%-os vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően megvalósul a város közlekedési hálózatának kerékpárosbaráttá alakítása, a város központi területein elhelyezkedő utcák infrastrukturális fejlesztése, a Sportcsarnok részleges energetikai korszerűsítése, valamint a volt laktanya egyes területein elhelyezett illegális hulladék kezelése és a terület tereprendezése. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.
Az „Élhető települések” című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21 azonosító számú pályázati felhívás keretében elnyert európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés célja Nagyatád város központjában elhelyezkedő utcák, a Sportcsarnok, valamint a volt laktanyák területének komplex fejlesztése.

Az 1 milliárd forint európai uniós támogatás segítségével a projekt keretében megvalósul a meglévő kerékpárút hálózat továbbfejlesztése, bővítése, kijelölése a város központi területére koncentrálva. A fenntartható közlekedésfejlesztéssel, kerékpárút építéssel, kerékpársáv kijelöléssel, kialakítással az alábbi utcák érintettek: A Bercsényi utca mindkét oldala, a Munkás utca nyugati szakaszán déli oldala, az Alkotmány utca nyugati szakasz északi oldala, a Beregszászi utca északi oldala, a Rozsnyói utca (keleti szakaszán) mindkét oldalon, az Árpád utca – Jókai utcai becsatlakozástól a teljes szakaszon, a Kossuth utca, Széchenyi tér, Bajcsy Zsilinszky utca déli szakaszán, a Sétány északi oldala a Piac térig. A projekt keretében a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek kialakítása érdekében a Bajcsy-Zsilinszky utca, valamint a Jókai utca teljes útburkolata, továbbá az elhasználódott, leromlott állapotú járda felületek megújításra kerülnek, továbbá a Jókai utcai parkolók fejlesztésére is sor kerül. A biztonságos kerékpáros közlekedés érdekében kerékpárnyom felfestéssel fejlesztésre kerül a Jókai utca – Móricz Zsigmond utca a Petőfi utcáig , a Jókai utca végén a Kiszely utca felé nyíló útcsatlakozáson végig, az Árpád utca – a Jókai utca becsatlakozása és a Kossuth utca közötti szakasz, a Bajcsy- Zsilinszky utca középső szakasza, a Munkás utca nyugati szakaszán északi oldala, az Alkotmány utca nyugati szakasz déli oldalán a Dózsa György utcáig, a Beregszászi utca – az üzletek előtt húzódó párhuzamos parkolók szakaszán és a Kiszely utca déli szakasza – Jókai-Kiszely átkötőtől az Árpád utcáig. A projekt keretében megvalósul a közlekedési csomópontokban lévő közlekedési lámpák fejlesztése is, továbbá a Jókai utcán két kiemelt gyalogátkelő hely kerül kialakításra. A Városközpontban a Bajcsy-Zsilinszky utcán okos pad, utcabútorok, virágládák kerülnek kihelyezése.  A Jókai lakótelep közösségi területének családbarát megújításával utcabútorok, árnyékolók, okospad telepítése valósul meg. A fejlesztés keretében sor kerül a Sportcsarnok épületének részleges energetikai korszerűsítésére, infrastrukturális fejlesztésére, a jobb hasznosíthatóság érdekében az akusztikájának megújítására. A városi zöld környezet állapotának javítása érdekében fejlesztésre kerül a Jókai lakótelep, valamint a Bajcsy-Zsilinszky utca növényállománya. A volt laktanya egyes részein megvalósul az illegális hulladéklerakók felszámolása, a hulladék kezelésével, a terület szennyeződésmentesítésével, tereprendezéssel.

A projekt megvalósítása hozzájárul a vonzó és élhető városi, települési környezet kialakításához, javításához, a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásának ösztönzéséhez, a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához, éghajlatváltozás mérsékléséhez, szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, a gazdasági fenntarthatósághoz, továbbá a TOP Plusz gazdaságfejlesztési céljaihoz.

A projekt várható befejezése: 2025. szeptember 27.

A projektről bővebb információt a www.nagyatad.hu oldalon olvashatnak.

Megosztás