Elkezdődtek az idei érettségi vizsgák a két nagyatádi középiskolában

Az Ady technikum és gimnáziumban 164-en, a NASZI-ban az esti tagozatosokkal együtt 33-an kezdték meg az írásbeli vizsgákat magyar nyelv és irodalomból ma reggel.

Az Adyban összesen 164 diák érettségizik középszinten, és a vizsgaidőszakban 77 emelt szintű vizsgát tesznek a végzősök. 14 külsős érettségiző is van az intézményben, nyolcan rendes érettségi utáni vizsgát tesznek, 45-en pedig előrehozottat, főként informatikából és idegen nyelvből.

A KSZC nagyatádi szakképzőjében egy nappali és egy esti tagozatos osztály, összesen 33 tanuló érettségizik. A két osztály szóbeli vizsgái június 20-21-én és 22-23-án lesznek. A vizsgázóknak 4 kötelező tantárgyból kell érettségizniük, mivel az ötödik tantárgyat kiváltja a szakmai végzettségük. A szakmai vizsgák május 11-én kezdődnek, az eladók vizsgáznak először, nekik nincs írásbeli vizsgájuk. A nappalis tanulók szakmai írásbeli vizsgája május 12-13-án lesz, az estiseké pedig 19-20-án. A gyakorlati és szóbeli vizsgák pedig folyamatosan zajlanak június 10-ig.

Az első érettségi napon magyar nyelv és irodalomból országszerte középszinten mintegy 71 ezren, emelt szinten több mint 2200-an adnak számot tudásukról.

A magyarérettségire közép- és emelt szinten is 240 perc áll rendelkezésre, és maximum 100 pontot lehet elérni mindkét szinten.
Két különböző feladatlapot kell a diákoknak megoldaniuk. Az elsőre 90 percet kapnak. A feladatlap egy 60 perces szövegértési és egy 30 perces szövegalkotási feladatból áll. Utóbbinál két típusból kell egyet választani: egy érvelést vagy egy gyakorlati szövegműfaj elkészítését, 120-200 szavas terjedelemben.
A második feladatlap megoldására 150 percet kapnak az érettségizők. Ennél szintén választani lehet, egy műértelmező szöveget kell megírni, amelynek 400-800 szóból kell állnia. Ez lehet egy mű adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése.
A magyarvizsgákat kedden a matematika írásbelik követik.

 

 

Megosztás