Így változott az ügyintézés a városházán

A koronavírus megelőzése érdekében elrendelt veszélyhelyzet miatt megváltozott a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása és ügyintézési rendje is.

Az ügyfelek fogadása a zsúfoltság elkerülése érdekében szigorított beléptetési rend mellett, szakaszos beengedéssel történik. A Hivatal portájának előterében egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat, a többi ügyfél a hivatal bejárata előtt várakozhat.

Így alakul az ügyfélfogadás:

Hétfő: 8-12 óráig

Kedd: ügyfélfogadás szünetel

Szerda: 8-12 óráig

Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel

Péntek: ügyfélfogadás szünetel

A hivatal arra kéri a nagyatádiakat, hogy elsősorban telefonon (82/504-500) vagy elektronikus úton (E-Önkormányzat Portálon, vagy az e-Papír szolgáltatással) kezdeményezzék az ügyintézést.

Az egyes konkrét ügytípusokra vonatkozó eljárásrend a következőképpen alakul.

1./ Hagyatéki ügyek:

Ezen ügytípusban az ügyintézés kizárólag telefonon történik. Tájékoztatást kérhető a 82/504-510-es telefonszámon vagy drnagyvera@nagyatad.hu e-mail címen.

2./ Anyakönyvi ügyintézés:

Az anyakönyvi kivonatok pótlását (másolat) kizárólag postai úton vagy ügyfélkapun vagy a Polgármesteri Hivatal portájának előterében elhelyezett gyűjtőládán keresztül lehet kérni.

A névváltoztatással, névmódosítással kapcsolatos ügyekben – amennyiben azok intézése tűri a halasztást – a kérelem benyújtására a veszélyhelyzet elhárultát követően kerüljön sor.

Az esküvői szolgáltatás ügyfelekkel való egyeztetése kizárólag telefonon vagy e-mailen történhet, azzal, hogy a szolgáltatások végleges tartalmát e-mailen szükséges véglegesíteni, és a szolgáltatás díjának megfizetése banki utalással történhet.

Minden más anyakönyvi feladattal kapcsolatos ügyintézésre kizárólag előzetes, telefonon történt időpont-egyeztetés alapján van lehetőség. Tájékoztatás kérhető a 82/504-565 és a 82/504-530 telefonszámokon, vagy anyakonyv@nagyatad.hu e-mail címen.

3./ Kereskedelmi ügyintézés (kereskedelmi és szálláshely-szolgáltatási tevékenység engedélyezése, telepengedélyezési eljárás, vásárok, piacok, bevásárlóközpontok üzemeltetésének engedélyezése, rendezvénytartási engedélyezési eljárás):

Ezen ügytípusban a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus úton az E-Önkormányzat Portálon, vagy az e-Papír szolgáltatás igénybe vételével kerülhet sor. Tájékoztatás kérhető a 82/504-511-es telefonszámon vagy hoffmannandrea@nagyatad.hu e-mail címen.

4./ Születési támogatással kapcsolatos ügyek:

Ezen ügytípusban a kérelem benyújtására, Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton, ügyfélkapun keresztül vagy a Polgármesteri Hivatal portájának előterében elhelyezett gyűjtőládán keresztül van lehetőség. Tájékoztatás kérhető a 82/504-511-es telefonszámon vagy hoffmannandrea@nagyatad.hu e-mail címen.

5./ Állatvédelmi ügyek:

Ezen ügytípusban a kérelem benyújtására, Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton, ügyfélkapun keresztül vagy a Polgármesteri Hivatal portájának előterében elhelyezett gyűjtőládán keresztül van lehetőség. Tájékoztatás kérhető a 82/504-511-es telefonszámon vagy hoffmannandrea@nagyatad.hu e-mail címen.

6./ Társasházak törvényességi felügyelete:

Ezen ügytípusban a kérelem benyújtására, Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton, ügyfélkapun keresztül vagy a Polgármesteri Hivatal portájának előterében elhelyezett gyűjtőládán keresztül van lehetőség. Tájékoztatás kérhető a 82/504-511-es telefonszámon vagy hoffmannandrea@nagyatad.hu e-mail címen.

7./ Földhaszonbérleti és adásvételi szerződések kifüggesztése:

Ezen ügytípusban a kérelem benyújtására, Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton vagy a Polgármesteri Hivatal portájának előterében elhelyezett gyűjtőládán keresztül van lehetőség. Tájékoztatás kérhető a 82/504-511-es telefonszámon vagy hoffmannandrea@nagyatad.hu e-mail címen.

8./ Birtokvédelmi ügyek:

Ezen ügytípusban a kérelem benyújtására, Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton, ügyfélkapun keresztül vagy a Polgármesteri Hivatal portájának előterében elhelyezett gyűjtőládán keresztül van lehetőség. Tájékoztatás kérhető a 82/504-510-es telefonszámon vagy drnagyvera@nagyatad.hu e-mail címen.

9./ Közterület-felügyelet:

Bejelentésre kizárólag telefonon, e-mailen, ügyfélkapun, vagy postai úton vagy a Polgármesteri Hivatal portájának előterében elhelyezett gyűjtőládán keresztül van lehetőség. Tájékoztatás kérhető a 82/504-582, 30/956-09-14, 30/632-43-90 telefonszámokon vagy kozteruletfelugyelo@nagyatad.hu e-mail címen.

10./ Adóügyek:

Ezen ügytípusban a kérelem benyújtására, Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton, ügyfélkapun keresztül vagy a Polgármesteri Hivatal portájának előterében elhelyezett gyűjtőládán keresztül van lehetőség. Tájékoztatás kérhető a 82/504-520-es telefonszámon vagy adoiroda@nagyatad.hu e-mail címen.

11./ Szociális és lakásügyek:

A kérelem benyújtására elsősorban postai úton, ügyfélkapun keresztül vagy a Polgármesteri Hivatal portájának előterében elhelyezett gyűjtőládán keresztül van lehetőség.

A személyes ügyintézés szükségessége esetén az ügyfélfogadás a szigorított beléptetési rend alkalmazásával történik.

Tájékoztatás kérhető a 82/504-511-es telefonszámon vagy hoffmannandrea@nagyatad.hu e-mail címen.

12./ Kommunális ügyintézés:

Az alábbi ügytípusokban a kérelem benyújtására, Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton, ügyfélkapun keresztül vagy a Polgármesteri Hivatal portájának előterében elhelyezett gyűjtőládán keresztül van lehetőség. Tájékoztatás kérhető az alábbi ügytípusokban:

– fakivágások: 82/504-582, 30/956-09-14, 30/632-43-90; kozteruletfelugyelet@nagyatad.hu

– környezetvédelem: 82/504-542, menyhart.anita@nagyatad.hu

– köztemetők fenntartása: 82/504-582-es , 30/956-09-14, 30/632-43-90, kozteruletfelugyelet@nagyatad.hu

– közterület-használathoz kezelői hozzájárulás (vendéglátó előkert, árusítás, rendezvény) 82/504-582, 30/956-09-14, 30/632-43-90; kozteruletfelugyelet@nagyatad.hu,

– közterület-használati kérelmek (építőanyag-tárolás, reklámtábla elhelyezése, taxi), 82/504-582, 30/956-09-14, 30/632-43-90; kozteruletfelugyelet@nagyatad.hu

– köztisztasági feladatok, 82/504-582, 30/956-09-14, 30/632-43-90; kozteruletfelugyelet@nagyatad.hu

– közút nem közlekedési célú igénybevételére adott hozzájárulás: 82/504-542, menyhart.anita@nagyatad.hu

– talajvízkút létesítés, fennmaradás és üzemeltetés, megszüntetés engedélyezése, telephely igazolás: 82/504-542, menyhart.anita@nagyatad.hu.

Az alábbi ügytípusokban a kérelem benyújtására, Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton, e-mailen, ügyfélkapun keresztül vagy a Polgármesteri Hivatal portájának előterében elhelyezett gyűjtőládán keresztül van lehetőség. Tájékoztatás kérhető az alábbi ügytípusokban:

Út-híd fenntartási, üzemeltetési feladatok: 82/504-542, menyhart.anita@nagyatad.hu

Közvilágítás: 82/504-546, 30/650-82-32, strublics.robert@nagyatad.hu

Közterület felbontással kapcsolatos engedélyezési eljárás: 82/504-546, 30/650-82-32, strublics.robert@nagyatad.hu.

13./ Főépítészi feladatok:

Ezen ügytípusban a kérelem benyújtására, Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton, ügyfélkapun keresztül vagy a Polgármesteri Hivatal portájának előterében elhelyezett gyűjtőládán keresztül van lehetőség. Tájékoztatás kérhető a 82/504-507-es telefonszámon vagy svegel@nagyatad.hu e-mail címen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Megosztás