Kezdődhet a padláskisöprés! Jövő héten lomtalanítás

Jövő héten hétfőn és kedden szállítja el a kihelyezett lomhulladékot a szolgáltató. Az alábbi cikkben részletesen tájékozódhatnak a lomtalanítás részleteiről.

A Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. tájékoztatja Nagyatád város lakosságát az őszi lomtalanítási akció részleteiről:

A lomtalanítás időpontja:
2019. szeptember 16. hétfő: Északi városrész
2019. szeptember 17. kedd: Déli városrész

A lomtalanítás lebonyolítására a Szolgáltató tömörítős hulladékgyűjtő gépjárművet biztosít. A háztartásban keletkezett lomot a lomtalanítás napján reggel 7 óráig, az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni, hogy a célgépek és a dolgozók könnyen meg tudják közelíteni.

Közös gyűjtőedény használatára kötelezett ingatlanok (társasházi ingatlanok) lomhulladékának elszállítása szintén a fent megjelölt napokon történik. Kérjük a társasházak lakóit, hogy a társasház részére rendelkezésre bocsátott gyűjtőedények – vegyes hulladékok gyűjtésére szolgáló – mellett szíveskedjenek elhelyezni lomhulladékaikat.

Kérjük, hogy a kisebb méretű lomhulladékot zsákban vagy dobozban szíveskedjenek kitenni, a szétszóródás megelőzése érdekében!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során kizárólag nagydarabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lomhulladék kerül elszállításra, tehát a lom továbbra sem tartalmazhat

  • háztartási hulladékot,
  • építési törmeléket,
  • kerti hulladékot és faágat,
  • autógumit,
  • elektronikai hulladékot, 
  • veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer, vegyszer)!

A Szolgáltató egy helyről csak egy alkalommal szállít el lomhulladékot. 

Lomhulladékot kizárólag attól az ingatlantól áll módunkban elszállítani, amelynek tulajdonosa az ingatlanra vonatkozóan a rendszeres hulladékelszállítást nem szünetelteti, illetve nem rendelkezik hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékkal.

A nagyatádi hulladékudvarban (Nagyatád, Szarvas u. 2532. hrsz.) egész évben lehetőség van térítésmentesen az ép, nem kifosztott állapotú elektronikai hulladékok – hűtő motorral, mikrohullámú sütő, kisrádió, számítógép, porszívó stb. – és háztartásonként 5 db személyautó gumi, elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött csomagolási hulladékok és a lakossági veszélyes hulladékok leadására.  A képmegjelenítő elektronikai berendezéseket kizárólag lomtalanítási időszakban (szeptember 9. és szeptember 27. között) vesszük át térítésmentesen. A hulladékudvar kedden 7.00-13.00, míg szombaton 7.30-13.00 óra között (munkaszüneti napok kivételével) áll a lakosság rendelkezésére.

Kérjük, hogy az újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (fehér és színes üveg, papír, műanyag, fémdoboz, italos kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezzék ki, hanem használják a kihelyezett elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtő szigeteket, a családi házas övezetben a házhoz menő elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtést és a hulladékudvart!

A szabálytalan közterületi hulladék kihelyezést a Közterület-felügyelet munkatársai ellenőrzik és szankcionálják! 

A háztartásoknak lehetősége van a fent kiírttól eltérő időpontban, díjazás ellenében is lomtalanítást rendelni.

A Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. kéri a nagyatádiak együttműködését környezetünk tisztaságának megóvásában! 

Megosztás