Középiskolások pályázhatnak 80 ezer forintos ösztöndíjra

Erre a tanévre tíz középiskolás kaphatja a támogatást. Október közepéig pályázhatnak az uniós programban részt vevő, nagyatádi térségben lévő kilenc település jó tanuló, szociálisan rászoruló diákjai.

Megjelent a középiskolai ösztöndíjpályázat a „Rinyamenti közösség az Emberekért” című (EFOP-1.5.3-16-2017-00059 azonosító számú) projekt keretében.

Tíz középiskolás kaphat erre a tanévre 80 ezer forint ösztöndíjat. Kilenc község lakói pályázhatnak, ezek: Nagyatád, Beleg, Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Lábod, ötvöskónyi, Segesd és Somogyszob. 

Azok pályázhatnak, akiknek a tavalyi tanulmányi eredménye legalább 4-es, támogató javaslatot kapnak az iskolájuktól, részt vállal a helyi közösség szervezésében, és szociálisan rászorult: a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a 85.500 forintot (jelenleg ennyi az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-a).

A pályázati határidő: 2020. szeptember 2-án szerdán 7:30 órától 2020. október 14-én szerdán 16.00 óráig tart. A részletes pályázati anyag átvehető, ill. részletes felvilágosítás kérhető: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal (Nagyatád, Baross u. 9.; telefon: 82/504-541, 30/217-5237), illetve a város honlapján.

 

Megosztás