Legendás helyeken jártak az Ady diákjai

Két csoportban nyolcvannál is több tanuló kereste föl Erdély regényes tájait május végén. Korábban pedig az ottani diákok jártak nálunk. Barátságok alakultak ki, és erősödött a kötődés közöttük.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul című programjának célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. Ez tulajdonképpen a nemzeti összetartozás operatív programja. A keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalatokat szereznek a külhoni magyarságról.

Az Ady technikum és gimnázium már évek óta részt vesz a programban, 2019-ben és 20-ban is sikerrel pályázott, azonban a járvány miatt elmaradtak azok az utazások. Most sikerült pótolni őket.

Az első program a Mesélő várak, legendás helyek címet viseli, ezen 41 kilencedikes nagyatádi diák vett részt, az ő partneriskolájuk a székelyudvarhelyi volt. A másikat a Szent László nyomában címmel írták ki, ezen negyven 10-11.-es atádi fiatal kapott lehetőséget, az ő partnerintézményük pedig Kézdivásárhelyen található. A Határtalanul program szerint nemcsak a magyarországi, hanem a külhoni magyarok is látogatást tesznek, az erdélyi diákok tavasszal jártak nálunk.

A hatnapos kirándulások első csoportja a székelyudvarhelyi tanulókkal együtt egy blogkészítő projekten dolgozott, a másik csoport pedig plakátokat alkotott a kézdivásárhelyiekkel. Közülük többen életük során sem jutnak el ilyen távolságra. Négy-négy pedagógus kísérte őket. Találkoztak az erdélyi magyarokkal, újdonság volt számukra például, hogy ott ugyanolyan jól beszélnek magyarul. Barátságok alakultak ki, ezek a lehetőségek erősítik közöttük a kötődést – értékelte a programokat Mesterné Subicz Erika, aki Molnár Bernadett-tel együtt volt azoknak a projektvezetője.

Jártak a többi között a nagyszalontai Arany János Emlékmúzeumban, a Nagyváradi Püspökségen, Kolozsváron, Tordán, Segesváron, a Gyilkos-tónál, a Békás-szorosnál, a Szent Anna tónál, Gyulafehérváron és Vajdahunyad várában. Összesen 2300 km-t tettek meg.

A Bethlen Gábor Alapkezelő mintegy 6-6 millió forinttal támogatta a két pályázatot. Ez az utazás, a szállás, az étkezés és a belépőjegyek költségeit fedezte, továbbá az erdélyi diákok itt tartózkodásának a költségeit.

Megosztás