Ormai István: 2022-ben még városiasabb lesz Nagyatád

Új értékeket, szép sikereket hozó, városunkat gazdagító, mozgalmas évet hagyunk magunk mögött. Olyan időszakot élünk Nagyatádon, ami évről-évre változást, fejlődést, előrelépést hoz – írta köszöntőjében a polgármester.

Így volt ez a most véget érő 2021-es évben is. Ezt a folyamatot, ezt a nagyatádiak gondolkodásában, közös munkánkban, a városfejlesztésben érvényesülő jobbat és többet akarást, a folyamatos kezdeményezéseink meglétét, az új és új célok megfogalmazását is kifejezi az jelmondat, amit a 2021-ben Ötven éve város Nagyatád fontos jellemzőjének tartunk: Nagyatád, a megújulás városa.

A most véget érő év is ezt a megújulást fejezi ki, hiszen napjainkban három és fél milliárd forint értékű építkezés, fejlesztés van folyamatban Nagyatádon. A Déli Iparterület – volt laktanyák ­- közműveinek, útjainak kivitelezése; a Kerékpárút építése; a Gyógyfürdő termálvízének fűtésre történő felhasználása; a Széchenyi téri park rekonstrukciója, a Széchenyi téri régi iskolaépület felújítása mind-mind most készül, Európai Uniós támogatások felhasználásával.

Ezek a fejlesztések Nagyatád gazdaságának fejlődését, bővülését; évszázados, régi értékeink megőrzését, megújítását és új értelmű hasznosítását; a városunk szolgáltatásainak bővítését; a megújuló energiák egyre nagyobb arányú felhasználását egyaránt biztosítják. A 2022-ben történő átadásukat követően gazdagítják, erősítik Nagyatádot, szolgálják a nagyatádiakat, ugyanakkor hosszú távra is bővítik városunk lehetőségeit, adottságait, fejlődési irányait; segítik, jobbá teszik a következő generációk életét. A most folyamatban lévő építkezések teljesebbé teszik lakóhelyünket, új gazdasági, közlekedési, közösségi lehetőségeket teremtenek; általuk még szebbé válik városunk arculata, városiasabb, komfortosabb lesz Nagyatád. Ezt szolgálják a megvalósult parkoló felújítások, a fitnesz park, az új üzletek, vendéglátó helyek is.

Fontosnak és jónak tartom, hogy a mostani nagy építkezéseket nagyatádi vállalkozások végzik, ezeknek a kivitelezését ők nyerték el. Ebben az évben a nagyatádi vállalkozások, vállalkozók hozzáértő munkájukkal megnövelték városunk gazdasági teljesítményét. Ezzel elismerésre méltó módon járultak hozzá a nagyatádiak megélhetéséhez, és adóbefizetéseikkel közös céljaink megvalósításához. Köszönöm eredményes munkájukat.

A Nagyatádon élők, és a tágabb környékről ide jövők számára elérhető szolgáltatások, ügyintézési lehetőségek, az üzletek, áruházak köre tovább bővült. Nagyatád a mindennapokban is érzékelhetően a térség valódi központjává vált. Az önkormányzati intézmények, létesítmények ebben az évben is jól szolgálták a nagyatádiakat, lehetőséget adtak a közösségi, kulturális tevékenységekre, programokra, a sportolásra, szórakozásra. Magas színvonalon biztosítottuk az óvodai ellátást, a szociális segítségnyújtást, az egészségügyi szolgáltatásokat, a városunk közterületeinek rendben tartását, fejlesztését. Köszönöm munkatársaink eredményes tevékenységét.

Városunk harmincnál több civil szervezete, klubja a covid járvány miatti korlátozások ellenére is tartalmas programokat, közösségi életet valósított meg. Színes és gazdag társadalmi, kulturális tevékenység volt Nagyatádon. Sportoló fiataljaink ebben az évben is sok százan jártak edzésekere, mérkőzésekre, versenyekre, értek el szép sikereket a kéttucatnyi sportegyesület keretében.

Az ötven évvel ezelőtt, 1971. április 25-én – történelme során harmadszor – várossá avatott Nagyatád közössége méltón emlékezett meg az évfordulóról. A városunk értékeit, szépségét, sajátosságát megmutató fotókiállítást szerveztünk helyi fotósok képeiből. Bertók Lászlóról, a Kossuth-díjas költőről, városunk díszpolgáráról neveztük el a Városi Könyvtárat. Társadalmi összefogással az ötven évet megidézve ötven vadgesztenyefát ültettünk, emlékkövet állítottunk a Szent István parkban. Volt, van mit felidézni; értékteremtő éveket élünk.

Köszönöm a nagyatádiaknak, hogy munkájukkal, együttműködésükkel, véleményükkel, támogatásukkal hozzájárultak városunk fejlődéséhez, 2021-es eredményeihez.

„…mása nincs, folyton változik” – ezt írta rólunk Nagyatád című versében Bertók László 1971-ben, ami azóta nem változik, mert folyton változik… Így lesz ez 2022-ben is. Befejezzük a folyamatban lévő nagy építkezéseket, s újakat kezdünk. Eredeti homlokzatát megőrizve korszerűsítjük a Korányi u. 5. szám alatti, volt Ipartestületi épületet; teljes hosszában felújítjuk a Munkás utca útburkolatát; kitisztítjuk, újjáépítjük a bodvicai városrész csapadékvíz elvezető árkait, szabadtéri színpadot létesítünk. Megépül a Jysk áruház. Elkezdődhet a Mándy-kastély felújítása. Január elején beadni tervezett pályázataink alapján előkészítjük a Naplemente Idősek Otthona felújítását; a Jókai utca teljes útjának és parkolóinak újjáépítését és bővítését; a Bajcsy-Zsilinszky, a Czindery és a Rozsnyói utcák teljeskörű út- és járdafelújítását. Arra készülünk, hogy 2022-ben 1 milliárd 200 millió forint állami támogatással megkezdődhet a Nagyatádi Gyógyfürdő meglévő épületének teljes átalakítása és felújítása, új szolgáltatások létesítésével.

Megőrizzük értékeinket és közösen elért eredményeinket. 2022-ben is szükség lesz a nagyatádiak összefogására, együttműködésére ahhoz, hogy eredményesen tudjuk törekvéseinket, érdekeinket képviselni, érvényesíteni. Továbbra is szabad, nyitott és demokratikus szellemiségű közgondolkodást, közéletet, és együttműködéseket; szolidáris, kezdeményező és aktív helyi társadalmi életet szeretnénk Nagyatádon. Legyenek a következő évben is eredményeket hozó gondolkodós, dolgos, munkás hétköznapjaink; és legyenek szép közös ünnepeink.

A nagyatádiaknak sok sikert és szép eredményeket; mindannyiuknak jó egészséget, sok örömöt és boldogságot kívánok az új esztendőben!

Megosztás