Ormai István: boldogulást és közösséget teremteni Nagyatádon

„Azért vannak kint, azért lobognak ma Nagyatádon a zászlók szerte a városban, mert ma van a Város Napja. Ezen a napon tisztelettel és barátsággal köszöntöm a nagyatádiakat, városunk közösségét.”

Tisztelt Nagyatádiak!

Igen. Azért vannak kint, azért lobognak ma Nagyatádon a zászlók szerte a városban, mert ma van a Város Napja. Ezen a napon tisztelettel és barátsággal köszöntöm a nagyatádiakat, városunk közösségét. Minden nagyatádinak köszönöm, hogy munkájával, tudásával, gondolataival, véleményével, szerepvállalásával hozzájárul városunk életének gazdagításához, Nagyatád építéséhez, értékeinek gyarapításához.

Nagyatád 1971-es várossá avatása évfordulójának ünnepe kifejezi, hogy nekünk, a nagyatádiak közösségének van közös múltunk, van általunk alakított közös jelenünk, és van közös jövőnk. Mi nagyatádiak összetartozunk. Nagyatád az otthonunk. Észrevesszük és örülünk annak, ami itt szép és jó; zavar és bánt, ami rossz, ami nem sikerül. Szeretjük és féltjük ezt a helyet, és büszkék vagyunk értékeire.

Itthon vagyunk Nagyatádon. Itt minden olyan ismerős. Mesélnek az utcák, a parkok, a házak…Egy régről való, most is tartó, a jövőnkben folytatódó történetet mesélnek, Nagyatád történetét, a mi történetünket. A városunkban mindenütt ott van elődeink gondolatainak, szorgalmas keze munkájának nyoma, eredménye. Nemzedékek hosszú sora járt előttünk; gondolkodott és dolgozott Nagyatádért. Köszönet nekik mindenért. Örökösei vagyunk e máig tartó történetnek és alakítói a folytatásának.

Nagyatádon tele vannak a napjaink eseményekkel, elhatározásokkal, közös cselekvésekkel, változásokkal, találkozásokkal. Minden nap új dolgokat, eredményeket, értékeket hoznak létre a nagyatádiak. Mindig felmerülnek eddig nem tapasztalt nehézségek, amikre megoldást találunk. Járjuk a közös utunkat.
Csak a többet, a jobbat akarás az, ami egy települést előre visz. Minden generációnak, így most a miénknek is az a felelőssége, hogy felismerjük-e lehetőségeinket, és ki tudjuk-e használni őket, hogy tudunk-e jó, az itt élő embereket szolgáló döntéseket hozni. Az elmúlt években, napjainkban Mi, a nagyatádiak közössége helyesen fogalmaztuk meg céljainkat, éltünk a lehetőségekkel, jó döntéseket hoztunk. Megújítottuk, átalakítjuk Nagyatádot. Megőrizzük értékeinket, de egy új minőségű, más tartalmú Várost hozunk létre. Igaz az, amit koszorús költőnk, Bertók László írt Nagyatádról:
„mása nincs, folyton változik”. Nagyatád a megújulás városa.

Azon dolgozunk, jövőnket építve, hogy mivel-miként tudjuk erősebbé, élhetőbbé, gazdagabbá tenni Nagyatádot. Fejleszteni akarjuk városunkat, tenni akarunk a jövőnkért. A közelmúltban 11 pályázatunkkal, több mint 3 és fél milliárd forint Európai Uniós támogatást nyert el városunk. Köszönöm a Nagyatádiaknak, hogy segítették céljaink megfogalmazását, hogy támogatták a városfejlesztés új fejezetének megteremtését. Napjainkban, a 2020-2022 közötti időszakban ezeknek a beruházásoknak a befejezése, megvalósítása a feladatunk. Az óvodák, a Széchenyi téri lakóépület és a Dél-Somogy Irodaház felújítása után a kerékpárút építése, és a Széchenyi téri iskolaépület rekonstrukciója következik.
Most, a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet következményei megtorpanásra késztettek bennünket, de hamarosan annak előkészítésén fogunk dolgozni, hogy bérlakások, új közlekedési fejlesztések, idősotthoni férőhelyek, áruházak épüljenek Nagyatádon. Jelenleg is dolgozunk a Gyógyfürdő felújítása-bővítése kész tervének megépítéséhez a pénzügyi feltételek megteremtésén, és együttműködünk a Mándl kastély rekonstrukciójának előkészítésében.

Írjuk a mindennapok történetét, ami a várostörténet folytatása. Szereplői az itt élő emberek, Mi vagyunk. A nagyatádiakban mindig van ötlet, kezdeményezés, mindig akarnak valamit, általuk-általunk élettel teli, sokszínű, mozgalmas Nagyatád. A nagyatádiak magatartására, szellemiségére jellemző az igazságosság és a szolidaritás, a megértés és a türelem. Készek az együttműködésre, részt vesznek a közterhek viselésben, érdeklődőek a közügyek iránt, és reálisan ítélik meg településünk életét. Ez a nyitott, megfontoltan véleményt alkotó, gondolkodó helyi társadalom ma nagy érték.

Ma a zászlók az utcákon nekünk, nagyatádiaknak lobognak. S ott a parkban kihajtottak, zöldellnek, kivirágoztak a vadgesztenyefák. Azok a gesztenyefák, amelyeket több mint egy évszázada ültettek elődeink. Nekünk is ültették őket…

Számunkra a kihívás, a kötelesség, a felelősség évszázadok óta nem változott: életet és értelmet adni ennek a helynek; boldogulást, otthont, közösséget teremteni és kapni itt, Nagyatádon.

Ormai István

Megosztás