Ormai István: örömtelibb évet kívánok 2021-re a nagyatádiaknak!

Nagyatád polgármestere szerint az új év jobb kell legyen, mint a mögöttünk hagyott. Ugyanakkor megemlítette: a kormányzati intézkedések korlátok közé szorítják az önkormányzati munkát, 2021-et másként kell tervezni.

A 2021-es év biztosan nyugalmasabb, biztonságosabb, hagyományosabb lesz, mint a tavalyi esztendő.

A covid járvány megváltoztatta a mindennapjainkat, de az ünnepeinket is; átalakult az életünk. Nem csak az életvitelünk, a közösségi, szociális kapcsolattartás lett más, de a munkavégzés feltételei is megváltoztak. Elmaradtak a közösségi programok, rendezvények, beszűkültek a családi események, kapcsolattartás feltételei. Sok munkavállalót, családot ért anyagi veszteség a járvány miatt. Az önkormányzat több, mint száz millió forint bevételt veszített el, és tízmillió forintot meghaladták a járvánnyal kapcsolatos kiadások.

Köszönöm a nagyatádiaknak, hogy gyorsan és jól, együttműködően alkalmazkodtak a járvány miatti intézkedésekhez, hogy segítőkészek voltak az arra rászorultak támogatásában. Köszönöm az önkormányzat intézményeiben dolgozóknak, hogy minden helyzetben maradéktalanul ellátták munkájukat; hogy a fürdők és a kulturális létesítmények kényszerű bezárása miatti munkaidő csökkentést az ott dolgozók megértően viselik. Elismerés és köszönet a nagyatádi háziorvosoknak, kollégáiknak; a kórház orvosainak, szakdolgozóinak, munkatársaiknak, hogy a rendkívüli járványhelyzetben, ahhoz alkalmazkodva elkötelezetten, eredményesen és segítőkészen végezték munkájukat.

De még volt egy villámárvíz is…

A most záruló évben elláttuk feladatainkat, de sok szolgáltatást – elsősorban a létesítmények kényszerű bezárása miatt – nem lehetett igénybe venni. A 2020-as év soha nem tapasztalt helyzeteket, nehézségeket hozott, amelyekhez alkalmazkodni tudtunk. Folytattuk a városfejlesztést. Elkészült a Dél-Somogy Irodaház teljes felújítása, amivel egy korszerű irodaépületet vehettek birtokba intézményeink, bérlőink. A József Attila sétány kialakításával és egy szabadtéri fitneszpálya létesítésével gazdagítottuk közterületeinket.
Elvégeztük azt az előkészítő munkát, amely alapján a következő évben elkezdődik a Széchenyi park növényzetének cseréje, a fürdő termálvízének hasznosításával egy geotermikus fűtési hálózat kiépítése öt önkormányzati intézménynél, és megvalósul a Széchenyi tér 25. szám alatti régi iskolaépület felújítása. Ezeket 800 millió forint európai uniós támogatással valósítjuk meg. Végigvittük azt a munkát, amellyel kiválasztásra kerültek a kerékpárút-építés és a Déli Iparterület beruházásainak kivitelezői. Ezeknél a fejlesztéseknél beadtuk kérelmünket a már elnyert támogatások megnövelésére, hogy azok megvalósulhassanak.
Elkészítettük, és a megyei, országos tervek készítői számára elküldtük azon fejlesztési céljainknak az ismertetését, amelyeket a 2021-2027 közötti időszakban szeretnénk megvalósítani.
A most záruló évben megtett kormányzati, finanszírozási intézkedések megváltoztatják, korlátok közé szorítják az önkormányzati munkát… A mostanra kialakult helyzet arra késztet bennünket, hogy újragondoljuk lehetőségeinket, tennivalóinkat, és az eddigiektől eltérő módon tervezzük a következő évet.

A nagyatádiak együttműködésére, szerepvállalására, támogatására; és a kollégáink tudására, munkájára építve és számítva el fogjuk látni feladatainkat, továbbfejlesztjük városunkat. Ennek módja, terjedelme, üteme azonban más lesz az eddigieknél.

A kedves nagyatádiaknak sok örömöt, boldogságot, és jó egészséget kívánok az új esztendőben! Kívánom, hogy legyen megértő együttműködést, eredményes közösségi életet, önkormányzati munkát, sikeres városfejlesztést hozó 2021-es éve nekünk, nagyatádiaknak!

Ormai István, Nagyatád polgármestere

Megosztás