Ösztöndíjpályázat a szociálisan hátrányos helyzetűeknek

November 5-ig nyújthatják be pályázati kérelmüket a diákok a Bursa Hungarica ösztöndíjra. A pályázatot hátrányos szociális helyzetű felsőoktatásban tanulóknak vagy arra jelentkezett hallgatóknak írták ki.

Nagyatád Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a 2020. évre kiírja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot Nagyatád város területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók részére:

„A” típusú pályázat esetén:

  • azok a felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
  • azok a 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
  • azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” típusú pályázat esetén:

  • a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

    vagy

  • felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
  • és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázat a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal fsz. 5. számú irodájában, személyesen, postai úton vagy a kérelmező meghatalmazottja útján nyújtható be.

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. november 5.

A pályázók kiértesítése az elbírálás eredményéről: 2019. december 9.

Részletes információ megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján, valamint a www.nagyatad.hu. és a www.emet.gov.hu honlapokon. A szükséges adatlapok is letölthetők a nagyatádi honlapról.

A nyitókép illusztráció.

 

 

                                                                                  

           

Megosztás