Ösztöndíjra pályázhatnak a hallgatók

A Nagyatádi Diákokért Alapítvány támogatást nyújt azon nagyatádi egyetemistáknak, főiskolásoknak és esetenként szakirányú képzésben részt vevő diákoknak, akiknek a tanulása anyagi helyzetük miatt nehézségekbe ütközik.

Pályázat benyújtására tanulmányi félévenként van lehetőség. Sikeres pályázat esetén a pályázót egyszeri kifizetéssel járó összeggel támogatja az alapítvány. Az őszi félévben 31 hallgató nyújtotta be pályázatát. A kuratórium 31 hallgató részére 20 és 35 ezer forint közötti értékben állapított meg egyszeri támogatást, összesen 845.000 forint összegben.

A Nagyatádi Diákokért Alapítvány Kuratóriuma a 2019/2020. tanév II. félévére ismét pályázatot hirdet azoknak a nappali tagozatos, első diplomájuk megszerzéséért tanuló nagyatádi egyetemi és főiskolai hallgatók részére, akiknek továbbtanulása szociális helyzetük miatt akadályoztatott.

A pályázathoz csatolni kell a 2019/2020. tanév I. félévi tanulmányi eredményről szóló igazolást, vagy leckekönyv fénymásolatát, a hallgatói jogviszony, valamint a család egy főre jutó jövedelmének igazolását a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal által rendszeresített „Jövedelemigazolás” nyomtatványon.

Pályázati űrlap és a jövedelemigazolási nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal I. emelet 117. számú irodájában vehető át, vagy letölthető Nagyatád Város honlapjáról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 1.

 

Megosztás