„Szent István király lehet a közös nevező.”

Jó utat kell választanunk, jó utat kell járnunk, ezt mondja, ezt mutatja számunkra Szent István öröksége – mondta a polgármester az ünnepi beszédében.

Reggel 9 órakor kezdődött az augusztus 20-i megemlékezés Szent István király szobránál. A Himnusz eléneklése után Nagyatád város polgármestere, Ormai István mondott ünnepi beszédet. A beszédben hangsúlyozta:

„A politikának egy feladata lehet, eleget tenni a közjó szolgálatának. Nem lehet önmagáért és a hatalomért, hanem az emberekért, a társadalomért, a leszakadókért, a szegényekért, a tehetségesekért, mindannyiunkért kell, hogy a politikáját folytassa. Ez ma a kihívás, és a Szent István-i államban élve ezt a kihívást kell jó válaszokkal megoldanunk.”

Továbbá arról is beszélt, hogy szükségünk van ezekben az időkben néhány biztos pontra, amikben közmegegyezésre tudunk jutni. Ki kell emelni Szent István eszmeiségét a mindennapi politikából, hogy útmutatás lehessen a jövő számára is, hisz a magyar állam történetének egyik fontos eleme, hogy a vészterhes, nehéz, néha tragikus időkszakainkban is volt hova fordulunk: Szent István király örökségéhez. 

A beszédet követően Sándor László plébános megáldotta az ünnepi kenyeret, aki a reményről, a bizalomról és a háláról beszélt. Hálával tartozunk a kenyérért, bizalommal és reménnyel viseltetünk a jobb jövő felé. 

Ezután Fábián Viktória, Hosszú Katalin, Perák Veronika, Vránics Ildikó és Máté Attila adott ünnepi műsort az államalapítás tiszteletére, majd városunk díszpolgára, dr. Gara István szegte meg a megáldott kenyeret.

Az ünnepség zárásaként a megjelent vendégek, egyesületek koszorúkat helyeztek el a Szent István-szobornál, amely a Szózat eléneklésével ért véget.

Megosztás