Újra tartanak nyilvános szentmisét és istentiszteletet

Hétfőtől újra lehet nyilvánosan ünnepelni a szentmisét a hívő nép részvételével a megyéspüspök rendelkezése értelmében. A református istentisztelet már a legutóbbi vasárnap nyilvános volt, ahogy a keddi bibliaórák is.

Továbbra is érvényben marad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés mindazon katolikusok számára, akik koruknál, vagy egészségi állapotuknál fogva veszélyeztetettek, vagy elővigyázatosságból nem mennek közösségbe.

Az állami és egyházi rendelkezéseket figyelembe véve az alábbi kötelező előírásokat kéri betartani Sándor László nagyatádi plébános a templomba való bejövetelkor, illetve a szentmisén való részvételkor.

  • A templomba való belépéskor a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező.
  • A templomban (szentmise alatt is!) kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk, vagy kendő viselése.
  • Kötelező az egymástól való 1,5 méteres távolság megtartása a templom egész területén, a padokban és az áldozáshoz való kivonuláskor is. (Az egy háztartásban élők számára ez a távolságtartás nem kötelező.)
  • A szenteltvíztartók továbbra is üresen állnak, aki szeretne szenteltvizet hazavinni, szentmisék előtt/után kérhet a sekrestyében.
  • A szentmisén a békeköszöntéskor továbbra is a meghajlást alkalmazzuk a béke és szeretet gesztusaként!
  • Az áldoztatás csak kézbe lehetséges. A szájat és orrot takaró maszkot (vagy kendőt) áldozás előtt szíveskedjenek levenni, és áldozás előtt szíveskedjenek a kezüket fertőtleníteni! (Ebben a ministránsok, segédkezők segíteni fognak.)
  • Kérem, hogy a perselybe szánt adományokat a szentmise végén a kihelyezett perselyekbe helyezzék el!
  • A 65 év feletti testvéreimet kérem, hogy a hétköznapi, illetve a szombat esti szentmiséket látogassák,
  • a 65 év alatti testvéreimet pedig kérem, hogy a vasárnapi szentmiséket látogassák!
  • Légúti panaszokkal küzdő, valamint lázas betegek nem vehetnek részt a szentmisén!

Keresztelést és a házasságkötést szűk körben lehet tartani, a temetést pedig továbbra is egyszerű formában és röviden végzik a sírnál, a ravatalozó mellőzésével.

Szentmisék rendje 2020. május 18-tól

(május hónapban)

Hétköznap a plébániatemplomban (hétfőtől péntekig):

17:45 Lorettói litánia

18:00 Szentmise

Szombaton:

16:30 Ötvöskónyi/Kivadár (kéthetente váltakozva) szentmise/igeliturgia

(Május 23-án Ötvöskónyiban lesz szentmise.)

17:45 Lorettói litánia a plébániatemplomban

18:00 Szentmise a plébániatemplomban

Vasárnap:

8:00 Szentmise Taranyban

10:00 Szentmise a plébániatemplomban

11:30 Henész/Bodvica (kéthetente váltakozva) szentmise/igeliturgia

(Május 24-én Henészben lesz szentmise)

17:45 Lorettói liánia a plébániatemplomban

18:00 Szentmise a plébániatemplomban

A nagyatádi református templomban múlt hét kedden már megtartották a bibliaórát, ezt követően is 16.30 órától várják a híveket. Az áldozócsütörtöki istentisztelet még elmarad, tájékoztatott Jakab László tiszteletes. Vasárnaponként a szokott időben, 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet. Május 31-én, pünkösd vasárnap 10.00 órakor lesz az úrvacsoraosztás: az egészségügyi helyzetre való tekintettel nem közös kehelyből, hanem egyszemélyes, kiskelyhes úrvacsoraosztásra térnek át.

Megosztás