Változások a hulladékszállításban a járványveszély miatt

A koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzet idején a hulladékgazdálkodás folyamatossága érdekében intézkedéseket hoztak. A közszolgáltató ezekre hívta fel a lakosság figyelmét.

Az országos hulladékgazdálkodási vállalat (NKHV Zrt.) szakmai javaslata alapján a Viridis Pannonnia Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot egyebek között arról, hogy minden ingatlanhasználó köteles az ingatlanán az edények kihelyezése előtt, illetve azt követően – lehetőségeihez mérten – eseti fertőtlenítést végezni az edényeken.

Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edényzetet tisztán tartani a helyi rendeletben, illetve a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően.

A hatósági karanténnal érintett ingatlanról történő hulladékelszállítás esetén az ingatlanhasználó köteles a hulladékot duplán csomagolni és az edényben elhelyezni, ahogyan ezt az Operatív Törzs elrendelte. Csomagolás hiányában a közszolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását.

A Viridis Pannonnia Nonprofit Kft-nél lehetőség van ADR minősítéssel ellátott, hulladék gyűjtésére alkalmas zsák vásárlására. A cég felhívja a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítással egy időben meghirdetett elektronikai hulladék átvételét a hulladékudvarokban a társaság elhalasztja. Ennek időpontjáról a későbbiek folyamán tájékoztatják a lakosságot.

Megosztás