Vérük folyt a hitért és a hazáért!

Nagyatádra is ellátogatott „A diktatúra somogyi mártírpapjai” kiállítás. A második világháború során három papot végeztek ki a szovjetek és bolgárok, holttestüket meggyalázták. A kiállítás az ő történetüket meséli el.

November 21-én délután nyitották meg a „A diktatúra somogyi mártírpapjai” című kiállítást Ormai István polgármester és Roca Daniel Celestin plébános. Mintegy 70-en jelentek meg az ünnepélyes megnyitón, a kiállítás megtekinthető lesz a következő hetekben december 3-ig.

Roca Daiel Celestin nagyatádi esperes nagyra becsüli a mártírpapok hagyatékát
Roca Daiel Celestin nagyatádi esperes nagyra becsüli a mártírpapok hagyatékát

Marics József berzencei plébános tartott előadást a mártírok életútjáról. Ő maga állította össze közel nyolc éves kutatómunka során  huszonkét nagy méretű tabló anyagát. Számos korabeli dokumentumot és hiteles tanúvallomást is bemutat a tárlat, melyek végigvezetik a papok mártírhalállal végződő életét, és hogyan váltak a második világháború és a hit vértanúvái. 1945-ben haltak hősi halált az országot lerohanó bolgár ész szovjet csapatok keze által. Martincsevits Pál, Padányi Sándor és a Nagyatádon plébánosi szolgáltatot tett Hajnal Zénó házfőnők – a csurgói esperesi kerület három vértanú papja, a tárlat az ő emléküknek adózik.

 – Az üzenete az, hogy az elveinkhez, a hitünkhöz, vallásunkhoz, hazánkhoz ragaszkodnunk kell még az életünk árán is. Mert ahogy már a régi görögök, és a keresztények, a jó hazafiak vallották: édes és dicső dolog meghalni az egyházért, és ha kell, a hazáért – nyilatkozta Marics József plébános.

Megosztás