Felmondtak a babócsai iskola felújítását végző kivitelezőnek 2020-11-05 18:58:00 | Címkék: kaposvári tankerületi központ, babócsai iskola, kivitelező, somogy

Éppen azért, mert nem végezte el a munkát határidőre, sőt, másfél év alatt sem. Ráadásul többszöri felszólításra sem volt hajlandó a beruházás folytatására. A babócsaiak szerint a következő tanévre sem lesz iskolájuk.

Pedig már az ideire, vagyis szeptemberre el kellett volna készülnie a bő egymilliárdos beruházásnak. Csakhogy a falubeliek elmondása szerint 2019 decembere óta nem folyik érdemi munka a területen, amint arról augusztusban beszámoltunk. Akkor az iskola fenntartója – és egyben a beruházás megrendelője –, a Kaposvári Tankerületi Központ azt válaszolta kérdéseinkre: a kivitelező akadályközlése alapján kezdeményezték a támogatási szerződésében szereplő kivitelezői végdátum módosítását 2021. január 27-re.

Pedig már akkor nyilvánvaló volt, hogy a mintegy 25%-os készültségi állapotban lévő beruházás nem fog elkészülni a tanév második félévére sem. Most azt írták: a vállalkozó (az APM Construct Kft.) eddig csak a munkák kisebb részét végezte el. A fenntartó a munkaterület visszavételéről soron kívül intézkedett. A felmondás kapcsán a tankerületi központ a kivitelezési szerződésben rögzített valamennyi jogát érvényesíteni kívánja.

"A tankerületi központ és az általa megbízott műszaki ellenőr folyamatosan felszólította a kivitelezőt a kapacitások jelentős növelésére, a munkavégzés fokozására, illetve a munkaterületen felhalmozódott hulladék kezelésére. A Kaposvári Tankerületi Központ a tőle elvárható gondossággal eljárva élt a kivitelezési szerződésben rögzített jogaival, így a hulladékkezelés elmulasztása miatt kötbér megfizetésére is felszólította a kivitelezőt."

A kivitelező 2020 májusában kérte a teljesítési véghatáridő módosítását. Az elmaradás fő okának a COVID-19 pandémia okozta késedelmet jelölte meg. Az illetékes hatóság azonban nem hagyta jóvá a teljesítési határidő meghosszabbítását: nem találta megalapozottnak a késedelem indokát, ugyanis a területen hónapok óta nem folyt tényleges munkavégzés. A Kaposvári Tankerületi Központ szerint továbbra is elkötelezettek a projekt teljes körű megvalósítása mellett, és ennek érdekében minden lehetséges intézkedést megtesznek.

Információink szerint a fenntartó kénytelen lesz állagmegóvó intézkedéseket végrehajtani, mégpedig minél előbb. Ugyanis az épületen nincs tető, beázik, vagyis mihamarabb elejét kell venni, hogy további károk keletkezzenek.

- Örömmel nyugtáztam, hogy az eddigi lehetetlen állapotból elmozdulnak, és a tankerület végre lépett az ügyben, hogy újra lehessen iskolánk – kommentálta a fejleményeket Jáger Gábor polgármester.

A településen egyébként úgy számolnak, hogy a jelenlegi állapot műszaki felmérését, majd a több hónapot igénylő új közbeszerzési eljárást követően leghamarabb március végén, április elején folytatódhat a korszerűsítés. A faluban attól tartanak, hogy a rengeteg csúszás és a szorító határidők miatt összecsapott, nem megfelelő minőségű munka készül majd. Továbbá valószínűsítik, hogy a harmadik tanévet sem tudják szeptemberben az új iskolájukban elkezdeni.

Fotó: Röhrig Dániel (2020. aug.)
Fotó: Röhrig Dániel (2020. aug.)


 

Vissza az előző oldalra