Megkezdődtek az érettségi vizsgák

A Kaposvári Szakképzési Centrumban május 6-án a magyar nyelv és irodalom írásbelivel megkezdődik a 2023/2024-es tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka. A KSZC tíz intézményében 678 tanuló vizsgázik a következő időszakban, többségük: 469-en előrehozott érettségit tesznek. A vizsgákból 122 lesz emelt szintű, egy-egy diák több tantárgyból is vállalkozhat erre.

Ez a vizsgaidőszak több szempontból is más lesz, mint a korábbi években, hiszen idén vizsgáznak először azok a diákok, akik már a 2020-as Nemzeti alaptanterv szerint tanultak. A változások közé tartozik többek között, hogy a magyar nyelv- és irodalom érettségi I. feladatrészéből kikerül a gyakorlati szövegalkotás, a helyét pedig egy irodalmi műveltségi teszt veszi át emelt- és középszinten egyaránt. Továbbá a szövegalkotás feladatrészen belül akár nyelvtani szabályokra, összefüggésekre is rákérdezhetnek. A II. részben az idei évtől kezdve két szövegalkotás: műelemzés és egy általános témakifejtő esszé közül választhatnak a diákok. Mindemellett a pontozásban is lesznek változások.

A következő napon matematikából adhatnak számot tudásukról a diákok, majd május 8-án történelemből, végül az idegen nyelvi vizsgák jönnek.

A Kaposvári Szakképzési Centrum intézményeiben a nappalis végzősök közül 146-an, a felnőttoktatásban végzettek közül pedig 22-en tesznek idén érettségi vizsgát. 41-en vállalkoztak pótló, szintemelő, javító és kiegészítő vizsgára. Az előrehozott érettségi vizsgát tevők száma a Centrum intézményeiben azért haladja meg az összes érettségiző kétharmadát, mert most vizsgáznak először azok a technikusok is, akik már az új szakképzési rendszer szerint tanulnak. Ők a negyedik év végén, tehát idén tesznek előrehozott érettségi vizsgát, magyarból, matematikából és történelemből, majd 2025-ben vizsgáznak idegen nyelvből és szakmai ismeretekből. Az érettségi bizonyítványt és technikusi végzettséget igazoló oklevelet is ekkor vehetik át.

Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 5. és 12., a középszintű szóbelik június 17. és július 3. között lesznek – írja a Kaposvári Szakképzési Centrum.

Megosztás