Átszervezhetik az Éltes és a Bárdos iskolát

Hivatalosan is a Bárdos iskolához kapcsolnák a taranyi oktatási intézményt. Az Éltes iskola óvodai csoportot és utazó gyógypedagógiai szolgálatot indítana. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a kezdeményezéseket.

Soronkívüli gyűlést tartott ma a nagyatádi képviselő-testület a Városházán. Két helyi iskola átszervezésének véleményezését kérte a Kaposvári Tankerületi Központ igazgatója a testülettől. A Bárdos és taranyi általános iskolák összevonását és az Éltes iskola integrált alapellátásának bővítését tartalmazták a napirendi pontok.

A Bárdos iskola igazgatója, Iváncsics Gyula az Atádhírnek elmondta: az átszervezés esetén egy már kialakult törvényes gyakorlat szentesülne, ugyanis a taranyi általános iskola felsőtagozatos diákjai már két éve a nagyatádi intézménybe járnak. Azonban eddig a taranyi iskola szervezetileg (furcsa módon) a segesdi oktatási intézményhez tartozott. Az átszervezés célja érthető módon az, hogy a taranyi iskolát hivatalosan is csatolják át a nagyatádi központhoz, hiszen ez helyieg is közelebb van, illetve a felsősök is a ezt az intézményt látogatják.

– A változás részünkről csupán az alap dokumentumunk módosítását igényelné, hiszen a taranyi iskola meglévő tantestülettel működik. Emiatt a napi munkában nem történne változás, ha az átszervezés érvénybe lépne. Egyszerűen a most is működő gyakorlat válna hivatalossá – mondta az igazgató.

Az átszervezés megvalósítása esetén a taranyi általános iskola hivatalosan a Bárdos iskola telephelyeként működne tovább.

Javaslat: a taranyi intézményt a Bárdos iskolához kapcsolnák
Javaslat: a taranyi intézményt a Bárdos iskolához kapcsolnák

Az Éltes Mátyás Általános Iskola átszervezésére is véleményezést kért a Kaposvári Tankerületi Központ. Az intézmény köznevelési alapfeladatai bővülnének a változtatás esetén: utazó gyógypedagógiai szolgálattal és az integráltan nem nevelhető gyermekek számára létrehozott óvodás csoport működtetésével egészülne ki az iskola tevékenysége. Pályázati kereteken belül biztosítanák az óvodai csoport létrehozásához szükséges fejlesztéseket. A nagyatádi, illetve csurgói járások területén élő tanköteles gyermekek, akik az integrált oktatásban nem tudnak résztvenni, igénybe vehetnék ezt az óvodai ellátást. Ez azt jelenti, hogy azok az óvodás korú gyerekek, akik sajátos nevelési igényeik és szakember hiánya miatt nem illeszthetők be a közoktatásba, 7-8 órás felügyelet mellett vehetnének részt óvodai foglalkozásokon.

A másik feladatkör, amivel az átszervezés esetén bővülne az iskola tevékenysége, egy utazó gyógypedagógiai hálózat létrehozása lenne.

– Ebben az esetben az integrációban lévő gyerekekhez utaznának ki kollégáink. Ők szakszolgálati feladatokat látnának el a környékbeli óvodákban és iskolákban, ha olyan gyermekek igénylik a rehabilitációs foglalkozásokat, akik amúgy társaikkal együtt vehetnek részt a közoktatásban. Számukra saját óvodájukon, illetve iskolájukon belül mozgás-, hallás- és beszédfejlesztő foglalkozásokat biztosítanának kollégáink. Nemcsak Nagyatád területén, hanem a környező településeken is ellátnánk ezt a feladatot – mondta el az Atádhírnek az Éltes iskola igazgatója, Beznicza Adrienn.

Az átszervezési javaslat elfogadása esetén, az óvodai foglalkozások a 2020/2021-es tanévben indulnának el.

Ma reggel Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete ülésén véleményezte a módosítási javaslatokat: mindkét esetben egyhangúlag (9 szavazattal) egyetértett az átszervezések lehetőségével, és a kezdeményezéseket támogatta.

Megosztás