Az országos átlag felett nőtt a vásárlóerő Nagyatádon

1 millió 727 ezer forint volt az elkölthető éves jövedelem egy főre eső átlaga Nagyatádon 2020-ban a GKI friss elemzése szerint. Ez egy év alatt 9,8 százalékkal nőtt, vagyis az országos 7 százaléknál jobban.

Ám a 2 millió forintos magyarországi átlagtól így is elmarad a nagyatádi, mégpedig 273 ezer forinttal. A járási átlag ennél sokkal alacsonyabb lett, 1 millió 437 ezer forint, ami már 28 százalékkal, 563 ezerrel kevesebb az országosnál.

A járásban a leggazdagabbak a kaszóiak, a legszegényebbek pedig a rinyabesenyőiek.

A vásárlóerő az elkölthető jövedelmet mutatja: a nettó adóköteles jövedelmeket (ideértve a tőkejövedelmeket is), a nyugdíjt, a rendszeres szociális segélyt.

GKI Gazdaságkutató

Kiadta Magyarország településeinek 2020-as gazdasági helyzetéről szóló elemzését a GKI Gazdaságkutató. Ebben megállapították, hogy két évvel ezelőtt az egy főre jutó vásárlóerő 2 millió forint volt átlagosan Magyarország településein. Azonban a falvak, városok, megyei jogú városok és a kerületek között ezúttal is nagy eltérések voltak: a legszegényebb és a leggazdagabb település között csaknem 6,5 millió forint volt a különbség.

A koronavírus első évében az egy főre jutó vásárlóerő 97 településen nagyon, míg 740 településen jelentősen az átlag alatt volt, és csak 131 településen volt jelentősen az átlag felett. A többi település vásárlóereje a GKI szerint az átlag környékén volt. Elsősorban Észak-Dunántúlon, illetve Közép-Magyarországon találhatóak az átlag feletti vásárlóerővel rendelkező települések, míg a szegényebb települések Észak-Kelet-Magyarországon, és Dél-Dunántúlon voltak.

Kérésünkre a GKI elküldte a Nagyatádi járás vásárlóerő-kimutatását. Ebből kiolvasható, hogy a járásban élők összes elkölthető jövedelme nominálisan 1 milliárd 716 millió 276 ezer forinttal nőtt egy év alatt. Ez 4,7 százalékos emelkedés, ami jócskán elmarad az országos 7 százaléktól. A településszintű összegek Bakházán, Kaszón, Ötvöskónyiban és Rinyaszentkirályon még csökkentek is. Ezek, persze, abból is adódhatnak, hogy az adott helyeken esetleg csökkent a lakosságszám.

Figyelemre méltó viszont, hogy a legnagyobb növekedést Somogyszob produkálta egy év alatt: több mint 414 millió forinttal, 15,5 százalékkal emelkedett az összes, faluban élő elkölthető jövedelme.

Az országos átlagnövekedés arányát (7%) több mint kétszeresen meghaladó emelkedést aligha indokolhatja, hogy sokkal többen élnének a községben egyik évről a másikra.

A Nagyatádon élőknek összesen 18 milliárd 775 millió 780 ezer forint elkölthető jövedelme keletkezett 2020-ban, ami 3,75 százalékkal több az előző évinél. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az egy főre eső vásárlóerő viszont 9,8 százalékkal emelkedett ugyanezen idő alatt, ebből következően jelentősebb lakosságszám-csökkenésnek kellett történnie.

A GKI-nek köszönhetően meg tudjuk mutatni a 2020-as egy főre jutó vásárlóerőt a Nagyatádi járásban:

Az adatokból látszik, hogy az országos átlagot csak Kaszó értéke éri el. Ezt követi Somogyszob, majd Nagyatád egy főre eső vásárlóereje. A legalacsonyabb Rinyabesenyőé (810 ezer ft) és Rinyaszentkirályé (983 ezer ft): a járási átlagtól is messze elmaradnak, az országosnak pedig mindössze a 40,5, ill. a 49 százalékát érik el.

Megosztás