Digitális oktatás a nagyatádi középiskolákban

Eddig jól bevált a távoktatás, a diákok és az oktatók is gyorsan tudtak alkalmazkodni a kialakult helyzethez. Megyeszerte csaknem 5000 tanuló vesz részt a digitális oktatásban, mintegy 800 diák készül az érettségire.

Egy hete már, hogy digitális színtéren zajlik az oktatás. A Kaposvári Szakképzési Centrum tíz iskolájának 4812 tanulója – köztük a felnőttoktatásban résztvevők is – kizárólag digitális eszközön, tartalmakon, alkalmazásokon keresztül sajátítja el a tanév hátralévő tananyagait. A Nagyatádra járó csaknem 1000 középiskolás is már több mint egy hete digitális tanrendben kapja a tananyagokat és a feladatokat. Megyeszerte 475 oktató olyan feladatokat készít a tanulók számára, amelyben a gyerekek felismerhetik, és ki is használhatják az információs és kommunikációs technológiák nyújtotta lehetőségeket, a kreativitást és innovációt igénylő feladatok, problémák megoldásában – mondta el Weimann Gáborné, a KSZC főigazgatója.

A két városi intézmény, azaz a KSZC Nagyatádi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának igazgatóasszonyát és a KSZC Ady Endre gimnáziumának igazgatóját írásban kereste meg az Atádhír a digitális oktatással kapcsolatos kérdésekkel.

– Iskolánk 2020. március 18-tól kezdte meg a digitális munkarend szerinti oktatást ­– írta Döméné Lajos Katalin, a nagyatádi szakközépiskola tagintézmény-vezetője. – A péntek esti bejelentés után már hétvégén elkezdtünk a pedagógus kollégákkal módszereket, lehetőségeket gyűjteni. A két tanítás nélküli munkanapon meghatároztuk a feladataink rendjét, és folyamatosan tájékoztattuk a tanulókat, a szülőket és a gyakorlati képzőhelyeket is.

A szakképző iskolában a digitális oktatásra a Google Classroom felületet használják. Eddig úgy tűnik, sikeresen. Pozitívak a visszajelzések mind az oktatók, mind a tanulók részéről. Természetesen készültek arra az eshetőségre is, ha valakinek nem áll rendelkezésére okos eszköz vagy otthoni internetkapcsolat.

Amennyiben a tanulónak az otthonában ezek nem állnak rendelkezésre, akkor a Kaposvári Szakképzési Centrum intézményen belül biztosítja a szükséges feltételeket, a járványügyi előírások szigorú betartása mellett, legfeljebb 5 fős csoportokban, felügyeleti rend keretén belül. Erre iskolánk esetében nem merült fel igény. Néhány tanulónak postai úton tudjuk elküldeni a heti tananyagot, válaszboríték küldésével pedig a kiadott feladatokat vissza tudják juttatni az iskolába – írta a tagintézmény-vezető.

A kommunikációra a tanárok és a diákok facebook csoportokat használják, egymás között rendszeresek a telefonhívások is. A szülőket is telefonon értesítik az újabb fejleményekről. A kollégák közötti kapcsolattartás ugyanezeken a csatornákon keresztül történik. Az iskolavezetés tájékoztatásképpen rendszeresen tesz közzé közleményeket a facebook oldalán és a honlapján. Bár a pedagógusok és a diákok a mostani új helyzetben sok nehézségekkel küzdenek, de a mellette pozitívumokat is tapasztaltak.

Nehézséget az jelent, hogy a személyes magyarázatok hiányoznak a gyerekeknek. De mindent megteszünk ennek leküzdésére, többféle módszert, feladatot megpróbálunk, hogy az önálló tanulás sikeres legyen, pl. videóhívást is alkalmaznak a kollégák. Hozadéka lehet az új rendszernek, hogy a tanulók motivációja nő a tanulás iránt, illetve a pedagógusok, akik eddig nem alkalmazták a digitális technikát, most megismerik, megszeretik és a későbbiek során használni fogják – írta az igazgatónő.

A szakközépiskolában az elméleti órák mellett a tanulók gyakorlati órákon is részt vesznek. Ezeket a csak korlátozottan lehet a digitális oktatásban teljesíteni.  

A 10. és 11. évfolyamos tanulók esetében a külső gyakorlati képzés óraszámait átcsoportosítottuk, így a tanulók most folyamatosan elméleti (közismereti és szakmai elméleti) oktatáson vesznek részt a digitális munkarend szerint. A 9. évfolyamos tanulók esetében a szakmai gyakorlati oktatást projektfeladatok előírásával szintén digitális munkarendben oldjuk meg. Az esedékes szintvizsgákat is el kell halasztani, viszont a szakmai gyakorlat kezdetére a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek – fejtette ki az igazgatónő.

A nagyatádi Ady gimnáziumban 2020. március 16-tól lépett érvénybe a digitális oktatás. A gyakorlatok teljesítésére itt is hasonló lehetőséget kínáltak.

A szakmai gyakorlati oktatást – a szakma jellegétől és a szükséges eszközöktől függően – lehetőség szerint szintén digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladat előírásával kell teljesíteni – írta az Atádhírnek Cseh Tamás Attila az Ady Endre gimnázium igazgatója.

A közismereti és szakmai elméleti tananyagot szintén tantermen kívüli, digitális oktatás formájában sajátíthatják el a tanulók, a szakképző iskolában bemutatott módszerhez hasonlóan. A szintvizsgák itt is elmaradnak, a diákok ennek hiányában is köthetnek tanulószerződést. Az eszközök hiányára itt is a már korábban leírt megoldást nyújtják a diákoknak. De az iskola saját eszközeit is hajlandó kölcsönbe adni, ha szükséges.

 – Tervezünk eszközök kölcsönbeadását olyan tanulók részére, akiknél ezek hiányában nem teljesíthető a digitális távoktatás lehetősége – írta az igazgató.

Nagy kihívás az érettségi és szakmai vizsgákra való felkészülés és felkészítés folyamatának a befejezése is: a Kaposvári Szakképzési Centrum iskoláiban összesen 791 fő jelentkezett érettségi vizsgára és 1059 fő szeretne szakmai vizsgát tenni. Szerencsére a diákok az érettségire való felkészülési folyamat végén járnak, a legtöbb esetben ismétlések, gyakorlások, rendszerezések várnak a végzősökre. A KSZC oktatói mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tanulók számára minden lehetséges módon biztosítsák a felkészüléshez elengedhetetlen anyagokat.

Megosztás