Fillér Józsefné és Kutiné Csicskár Edit kapták a Nagyatád Városért díjat

Nagyatád szolgálatáért kitüntető díjat Simon Katalin, a polgármesteri hivatal köztisztviselője, Melles Zoltánné, a Nagyatádi Kórház szakápolója, valamint Haris László, a kulturális központ technikusa kapott.

Tegnap volt 52 éve, hogy ismét várossá nyilvánították Nagyatádot. Ebből az alkalomból a kulturális központban ünnepeltek tegnap a nagyatádiak.

A színházteremben rendezett ünnepségen Ormai István polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta: fontos, hogy találkozzunk egymással, egymás szemébe nézzünk, kezet fogjunk, meghallgassuk egymást, beszéljünk egymással nemcsak az ünnepekkor, hanem a hétköznapokban is.

– Összeköt bennünket Nagyatád. Nagyatád az összetartozásunk, Nagyatád a sorsunk és az utunk, a közös sorsunk és a közös utunk – mondta a polgármester.

Beszélt arról is, hogy négy elnyert pályázata van a városnak, amiknek keretében felújítják a szociális szolgáltató központot, korszerűsítik a sportcsarnokot, bővítik a strandot, utakat, parkolókat, járdákat újítanak meg a Jókai és a Bajcsy-Zsilinszky utcában.

 – Számunkra a kötelesség, a felelősség évszázadok óta nem változott. Életet és értelmet adni ennek a helynek. Otthont, boldogulást, közösséget teremteni és kapni itt Nagyatádon – zárta ünnepi beszédét Ormai István.

A polgármester teljes köszöntőjét itt tekinthetik meg:

Bíró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke elmondta, hogy nehéz évek vannak mögöttünk, és nem tudjuk, hogy milyen évek következnek, de azt kiemelte, hogy hazai forrásból megindultak TOP Plusz (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz) pályázatok, amiből Nagyatád négy sikeres pályázatot nyert el 1,9 milliárd forint értékben. Megjegyezte továbbá, hogy az elmúlt időszakban 3 és fél milliárd forint érkezett Nagyatádra. Míg sokan visszaadták a pénzt, a nagyatádiak mindent megtettek azért, hogy teljesítsék a hozzájuk kerülő pályázatok követelményeit.

A közgyűlés elnökének teljes beszédét itt tekinthetik meg:

Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a nagyatádiakat.

– Nagyatád első írásos említése, 1190 óta 833 esztendő telt el. Tekintélyes idő. Ha belegondolunk, hogy vannak, voltak birodalmak, államok, országok, amelyek néhány évszázadot éltek, vagy éppen néhány évszázad, évtized óta léteznek, akkor döbbenünk rá, hogy mit jelent 833 esztendő ismert múltja, írásos múltja és történelme.

Elmondta, hogy Nagyatád egy virágzó kisváros Somogyország zöld szívében, ahol a város vezetésének, az itt élő embereknek vannak céljai, vannak tervei, vannak álmai, és a közösségei hittel, lélekkel és élettel töltik be ezt a várost.

Az országgyűlési képviselő városnapi köszöntőjét itt tekinthetik meg:

A város napján hagyományosan elismeri Nagyatád Város Képviselő-testülete azoknak a személyeknek, szervezeteknek és közösségeknek a munkásságát, akik, illetve amelyek tevékenységükkel a város fejlődését, hírnevének növelését szolgálják.

A képviselő-testület Nagyatád Város Díszoklevele elismerésben részesítette az Atád Coop Zrt. Aradi utcai boltjának üzletvezetőjét, Butorné Tóth Zsuzsát, ifj. Novics József hajómodellezőt, a Drawa Kft.-t, a Kaposvári Szakképzési Centrum Nagyatádi Szakképző Iskola Nevelőtestületét, a Nagyatádi Futball Club labdarúgó csapatát és a Viridis Pannónia Kft.-t.

Nagyatád Szolgálatért díjat vehetett át:

Haris László, a Nagyatádi Kulturális Központ Technikusa, aki 1980 óta dolgozik a kulturális központban, ahol korábban és most is minden technikai feltételét biztosítja a kulturális, közösségi, művészeti munkának. E hosszú idő alatt minden műszaki, technológiai változást, új megoldást megismert és alkalmazott. Szakmai tudása és tapasztalata folyamatosan segítette az intézmény eredményes munkáját. Részese volt az újként induló Városi Televízió megalapításának, technikai feltételei kialakításának. Elkötelezett a Kulturális Központ és a közönség iránt. Szenvedélyesen dolgozik az intézmény műszaki, technikai szempontból történő hatékony és magas színvonalú működésének biztosításáért, a rendezvények, programok kifogástalan technikai lebonyolításáért. Időt és fáradtságot nem sajnálva, nagy felelősségérzettel végzi munkáját. Megbízhatósága példaadó, ha Ő áll a keverőpultnál, biztosak lehetünk abban, hogy tisztán és hallhatóan szólal meg a hangunk.

Melles Zoltánné, a Nagyatádi Kórház szakápolója, aki elhivatottan végzi és nagyon szereti a munkáját. Szakmai ismereteit és tapasztalatait körültekintően, figyelmesen dolgozva használja a betegek gyógyulása érdekében. Mindig figyelemmel kísérte és elsajátította hivatása új ismereteit, hogy aztán azokat a mindennapok során alkalmazni tudja. Mindezt teljessé teszi, hogy munkáját hivatásának tekinti és személyiségéből eredő empátiával végzi. A Nagyatádi Kórházban hosszú ideje eredményesen és példamutatóan dolgozik, amit a betegek és munkatársai is elismernek. Kollégái nagyra értékelik és becsülik munkáját, személyét.

Simon Katalin, a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, aki a városunk, önkormányzatunk vagyonával való gazdálkodás felelőse. Ebben a feladatkörében körültekintően és előrelátóan dolgozik, gondos gazdaként intézi vagyonunk hasznosításának feladatait. Városunk iránt elkötelezetten, hivatástudattal, teljes önállósággal végzi munkáját. Mindig, minden esetben érvényesíti Nagyatád Város, az önkormányzat szempontjait és érdekeit. Nagy munkabírással és felelősségtudattal, lelkiismeretesen és magas szakmai színvonalon dolgozik. Folyamatosan megoldásokat keres és talál az új kihívásokra, a bonyolult helyzetekre is. Eredményes munkája során mindig lehet rá számítani.

Nagyatád Városért kitüntető díjat adományozott a képviselő-testület:

Fillér Józsefnének, a Nagyatádi Kertbarátok Egyesülete titkárának, aki köztisztviselői munkáját nyugdíjba vonulásakor megbecsülést kiérdemelve fejezte be. Közösségi szerepvállalásával a Nagyatádi Kertbarátok Egyesülete vezetőségi tagja, titkára lett. A nagy létszámú és gazdag, tartalmas tevékenységet folytató egyesület programjainak szervezője. Az általa előkészített és megvalósított közösségi rendezvények, események magas színvonalúak és jó elfoglaltságot nyújtanak a szervezet tagjainak, erősítik összetartozásukat. Mindezek eredménye az is, hogy a kertészkedés, a szőlőművelés, a borkészítés egyre magasabb színvonalú Nagyatádon. A Rinyamenti Borlovagok Klubjának is tagja, ahol a vezetőségben a szervezet programjainak előkészítője. Társadalmi, közösségi szerepvállalására az önzetlenség, a fáradhatatlanság, a feladatok, tennivalók vállalása jellemző. Felelősen, elkötelezetten, nagy ügyszeretettel végzett tevékenységével közösségét, Nagyatádot szolgálja; elkötelezett lokálpatrióta.

Kutiné Csicskár Editnek, a Városgondnokság igazgatójának, mert amikor városunkban járva gondozott, mindig megújuló parkokat, ligeteket és fasorokat; szép virágágyásokat látunk, akkor az Ő munkájának eredményét is látjuk. Amikor a Nagyatádra látogató vendégek, turisták azt mondják, hogy szép város Nagyatád, akkor ez az Ő munkájának is a dicsérete. Amikor évről évre kiérdemli Nagyatád Városa a Virágos Magyarországért Mozgalom különböző díjait, akkor ez az Ő munkájának is az elismerése. 1989 óta dolgozik a Városgondnokságnál. Azok a facsemeték, amelyeket itteni munkája első éveiben elültetett, mára lombos fákká nőttek. 2008 óta igazgatóként következetesen és céltudatosan, eredményesen szervezi, irányítja az intézmény munkáját. Elkötelezetten, magas szakmai színvonalon dolgozik azért, hogy Nagyatád megőrizze és tovább fejlessze az általa is létrehozott egyik értékét: a rendezett, árnyas, szép arculatát.

Az ünnepségben fellépett a Nagyatádi Vegyeskar, a Czindery Szépmíves Céh három tagja, Birkás Csaba hegedűjátékában gyönyörködhetett a közönség, aki zongorán Ágh Lászlóné Horváth Petronella kísért. Pünkösd Eszter és Váradi Stefánia zenélt és énekelt, az ünnepi műsort pedig a Vadvirág Néptánccsoport zárta.

A város napjának ünnepségéről készült videós felvételünket később teljes terjedelmében láthatják.

(Videók: Röhrig Dániel)

Megosztás