Jól sikerültek a pótvizsgák

A héten lezajlottak az osztályozó- és pótvizsgák az Árpád fejedelem és a Bárdos iskolában. Összességében kevés diáknak kellett behozni lemaradást, még kevesebben lesznek évismétlők.

Ezen a héten tettek osztályozó vizsgát a Bárdos Iskolában a magántanulók. Az iskola 509 tanulója közül ez 2%-ot jelent, a megjelent diákok nagy része sikeresen teljesített a tantárgyi követelményeket. Pótvizsgára azokat a diákokat hívják be, akik háromnál kevesebb tárgyból buktak meg, 3 vagy több tárgy elégtelen teljesítése esetén a tanulónak kötelezően évet kell ismételnie. A pótvizsgák megírására az Árpád fejedelem iskolában augusztus 28-án volt lehetőségük a diákoknak. Összesen 7 iskolásnak volt lehetősége pótolni az elégtelenül teljesített tantárgyakat, ebből hatan jelentek meg, és mindegyikünek sikerült is. Az iskolának azonban 3 évismétlője is lesz, ebből ketten magántanulók. A Bárdos Iskolában a tanulók 3 %-a tett javítóvizsgát, ebből 93 %-uknak sikerült. 

Megosztás