Ki fizet, ha dől a fa?

Ha egészséges fa dőlt az útra, és ennek hajtunk neki, akkor gyakorlatilag nincs esély a kártérítésre. Ha korhadt, beteg, akkor érdemes megfelelően dokumentálni. A Magyar Közút munkatársai egész évben figyelik a fákat.

Több esetben dőlt fa az útra Lábod és Nagyatád között ebben a hónapban. A legutóbbi fakidőlés balesetet okozott. Szerencsére személyi sérülés nem történt. Megkérdeztük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, valamint egy biztosítási szakembert is, hogy fakidőlés esetén kinek a felelőssége megfizetni a kárt, egyáltalán, fizet-e a biztosító az efféle balesetekre.

A Magyar Közút a válaszában azt írta, hogy az időszakos állapotfelmérésen kívül az útbeutazások és a napi útellenőrzések során egész évben szemrevételezéssel vizsgálják az út menti fák állapotát.

Kiemelték, hogy amennyiben a Magyar Közúttal szomszédos területen észlelnek forgalomra veszélyes fát, felszólítják a terület tulajdonosát a fa haladéktalan kivágására, illetve gondozására.

Abban az esetben, ha a felszólításnak nem tesz eleget, hatósági eljárást indítunk, akik kötelezik az ingatlantulajdonost ezen állapot megszüntetésére, valamint az eljárási költség megfizetésére.

Megtudtuk azt is, hogy a Közúttal szomszédos területek tulajdonosaira a közúti közlekedésről szóló törvény vonatkozik, ez alapján a közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az ingatlanáról a közútra föld, iszap, kő vagy egyéb anyag ne kerülhessen; köteles a saját költségén elvégezni az ingatlanán lévő fákon és növényzeten az út állagának védelme és a közúti forgalom biztonsága érdekében szükséges gondozási munkákat. Továbbá a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet alapján a magántulajdonban lévő fák esetében is az állapotfelmérést a tulajdonos köteles elvégezni.

Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályának vezetője válaszában kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben két havi átlagnak megfelelő csapadék hullott, ami azzal járt, hogy a talaj jelentősen fellazult, ennek és az esetenként viharos szélnek köszönhetően az egészséges fák is könnyebben kidőlnek.

– Ha egészséges fa dől az útra, és emiatt baleset történik, az egy vis maior eset, ezzel nem tud mit kezdeni a biztosító – mondta el Galba Mihály biztosítási szakértő. – Ha korhadt, beteg fa okoz balesetet, akkor már más a helyzet, ugyanis ezekről a veszélyes fákról köteles a területgazda gondoskodni. A legfontosabb, hogy a kárigény benyújtásakor mindig legyen tisztázott annak a jogalapja.

A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. weboldalán dr. Vágány Tamás biztosítási- és közlekedési szakjogász is hasonlóképpen vélekedik, egészen pontosan azt írja, ha a fa egészséges volt, akkor nincs esély a kártérítésre, ha pedig kordhadt, beteg, akkor mindenképpen fontos, hogy alaposan legyen dokumentálva a növény állapota a káresemény bekövetkezése után.

(Nyitókép: Nagyatád HTP)

Megosztás