Kiosztják a félévi biziket

Több mint 1800 általános és 840 középiskolás kapja meg a félévi értesítőt Nagyatádon és környékén január végén, február elején. Alig kezdődött el a tanév, máris itt az első mérföldkő, a félévzárás.

A 2017/18-as tanév első tanítási napja 2017. szeptember 1-jén volt. Az akkor még üres ellenőrzők és tájékoztatók mára lassan viseltessé váltak a rendszeres használat, a sok jegy, aláírás, pecsét és egyéb beírások következtében.

Egy tanévben a tanítási napok száma 180. Ettől kicsit eltérnek a középfokú intézmények egy-két nappal (178, 179 nap), hiszen más a feladatrendjük, mint egy általános iskoláé. Ennek a 180 napnak most a felénél tartunk. A tanévet pedig – a rendelet értelmében – 2018. június 15-én zárjuk. A következő, kicsit nagyobb lélegzetvételnyi szünetre március végéig várni kell.

A 2017/18-as tanévben a nagyatádi járás általános iskoláiban (székhely és tagintézményekkel, telephelyekkel együtt: Segesd, Tarany, Lábod, Nagykorpád, Kutas, Beleg, Görgeteg, Rinyaszentkirály, Háromfa, Somogyszob) összesen 874 tanuló, míg a nagyatádi általános iskolákban (Bárdos, Árpád, Éltes) 950 tanuló, a Kaposvári Szakképzési Centrum két nagyatádi tagintézményében csaknem 840 nappali tagozatos, középiskolás tanuló veheti át a félévi értesítőt.

Az előző évek adatai alapján a nagyatádi általános iskolákban a féléves intézményi eredmények 3,85 körül mozognak. Ezt az eredményt 3. osztálytól a 8. osztályig kell érteni. A kisebbek szöveges értékelést kapnak. A legjobban a készségtárgyakból teljesítenek a gyermekek (rajz, ének, testnevelés), de mindig 4 egész felett van az informatika és a technika tantárgy intézményi átlaga. Ezt követik az idegen nyelvek, a történelem és az irodalom tantárgy átlagai. Ha azt gondoljuk, hogy legjobban a matekot utálják a tanulók, és abból hozzák a legrosszabb eredményt, akkor tévedünk, mert a több éves statisztika alapján „Citrom-díjat” kaphat még a matematikával holtversenyben a fizika, a kémia és, bizony, felsőben a földrajz is. Sokéves tapasztalat, hogy az alsó tagozatosok összesített átlaga mindig 4 egész felett van, a felső tagozaté 3,6- 3,7 körül mozog. Az egyes osztályok átlaga nagyon eltérő lehet. Hasonló a helyzet a középfokú intézményekben, ahol a legjobb eredményeket a gimnáziumi osztályok mutatják, a 4-eshez közeli átlaggal. A szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályok eredményei ennél gyengébbek, de itt már érdemes különbséget tenni a közismereti és a szakmai tárgyak átlaga között.

Egy biztos, minden köznevelési intézményben elérkezik a félévzárás, az első mérföldkő, vagyis január 26-a. Eddig a napig minden pedagógusnak el kell dönteni, hogy mit ír az ellenőrzőbe. Február 2-ig pedig minden tanuló megkapja az első félévben nyújtott teljesítményéről a tájékoztatást. Aztán lehet örülni, vagy lehet szomorkodni. De ne csüggedjen az se, akinek nem sikerült jól indítani a tanévet. A cél mindenkinek az, hogy év végére megtartsa a jó jegyeket, és kijavítsa azt, amiből gyengébben „muzsikált”.

Megosztás