Lelki(pásztori) sebek

Eltiltotta a nyilvános lelkipásztori munkától Nagyatád nemrég kinevezett plébánosa a nyugalmazott Kisnemes János atyát. Az egyházközség egységének megteremtése szándékával indokolta ezt.

A templomokban felolvasott és az egyházközség közösségi oldalán megjelentetett közlemény szerint Varga László, az egyházmegye püspöke korábban levélben szintén arra kérte a nyugalmazott plébánost, „hogy a rendszeresen végzett szolgálattól való visszavonulással segítse az egység építését”.

A közleményben az augusztus közepén Nagyatádra kinevezett Sándor László atya azt írja: évek óta tart az egyházközség megosztottsága, „mely sok lelki sebet okozott a plébánia híveinek és papjainak egyaránt”.

Az eltiltáshoz vezető eseményekről szó szerint idézzük a közleményt.

„Több alkalommal személyes egyeztetések során, jó szándékom hangsúlyozása mellett kértem Főtisztelendő Nyugalmazott Plébános Urat az együttműködésre és a felesleges hangulatkeltés és uszítás elkerülésére, melyre szóban igent mondott, de nyilvánosan (szentmisei hirdetések alkalmával) és többekkel folytatott magánbeszélgetésekben ezzel ellenkező magatartást tanúsított, mellyel többszöri kérésem ellenére sem hagyott fel.

Mindezeket figyelembe véve, Főtisztelendő dr. Kisnemes János nyugalmazott plébános úr több évtizedes áldozatos munkáját megköszönve és érdemeit nem kisebbítve, a mai naptól nem járulok hozzá, hogy a jövőben a Nagyatádi Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia területén (Nagyatád és városrészei, Ötvöskónyi, Tarany) nyilvános lelkipásztori munkát végezzen, azaz nyilvánosan szentmisét mutasson be, kereszteljen, eskessen, temessen, a Plébániához tartozó templomokban gyóntasson, nyilvános eseményeken a Plébániát képviselje, vagy a Plébánia nevében bármilyen nyilatkozatot tegyen.”

(A teljes közleményt cikkünk végén találják.)

Az Atádhír megkeresésére Sándor László atya azt mondta: a közleményhez nem kíván mást hozzáfűzni. Szerkesztőségünk határozott álláspontja, hogy a meglévő ellentéteket semmilyen módon nem szeretnénk tovább szítani. Sőt, ha módunkban áll, igyekezni fogunk azok elsimításában segíteni. Ugyanakkor mivel az ügy teljes nyilvánosságot kapott, jó néhány reagálást kiváltva a különböző oldalakon, a város internetes lapjaként nem tehettünk úgy, mintha mi sem történt volna.

Ráadásul a „hallgattassék meg a másik fél is” (Audiatur et altera pars!) elve alapján természetesen meg kellett kérdeznünk Kisnemes János atyát is. Ő a következőket fűzte hozzá a történtekhez.

Nem igaz az az indoklás, ami miatt ilyen döntést hozott az új plébános. Régóta készül ellenem ez, hogy kizárjanak, méghozzá püspöki háttérrel. Létezik a Nagyatádi Egyházközségben a megosztottság, de nem miattam, ennek az okát nekik magukban kellene keresni. Már a nyugdíjba vonulásom után elkezdődött ez, az akkor ide kinevezett plébános (Horváth Lóránt atya – a szerk. megjegyzése) azért még hagyott egy kevés feladatot elvégeznem, a másodjára érkező plébános (Daniel Roca atya – a szerk. megjegyzése) viszont nem ezért ment el, most itt van a harmadik (Sándor László atya – a szerk. megjegyzése), mindegyiknek megvolt a maga tábora, és ez a megosztottság oka.

Nos, bármi is történt eddig, az bizonyos: az egyházközség, a hívek és minden érintett számára az lenne a leginkább üdvözítő, ha begyógyulhatnának a korábbi sebek, és az evangelizáció, a lelki megtisztulás és a krisztusi megbékélés felé fordulnának.

Két kereszt nem fér meg egy templomban
Két kereszt nem fér meg egy templomban

Megosztás