Megalakult Nagyatád képviselő-testülete

Megtartotta alakuló ülését Nagyatád Város Önkormányzatának új képviselő-testülete. Két alpolgármestert választottak, két bizottságot alakítottak, és gazdasági programot dolgoznak ki. Videóval!

Az alakuló ülésen először dr. Kállai Istvánné, a helyi választási bizottság elnöke ismertette a 2019. évi önkormányzati választás végeredményét. Ezt követően Ormai István polgármester megköszönte a nagyatádiak bizalmát. Azt mondta: ez arra kötelez bennünket, hogy megszolgáljuk. Majd ismertette következő 5 éves programjának lényegét. Ebben hangsúlyozta: hatékonyan és célirányosan akarják felhasználni az uniós pályázatokon elnyert 3,5 milliárd forintot, és a lehető legjobban megvalósítani a hátralévő 9 programot. Továbbá elő akarják még inkább segíteni a fiatalok itt maradását: az eddigi ösztönző támogatásokon és bérlakás-lehetőségen felül újabb lakásokat szeretnének építeni számukra. Nagyon sok feladat van a város közlekedésének a fejlesztésében, emelte ki: a járdák, utak felújítása és parkolók építése, a kerékpárút és a Taranyi-Berzencei út átkötésének kivitelezése. Hosszú távú célként jelölte meg a nagyatádi körgyűrű teljessé tételét. Végül együttműködést ajánlott mindenkinek, aki Nagyatád életét jobbá, szebbé és gazdagabbá kívánja tenni.

A testület a korábbi 3 helyett két bizottságot hozott létre. A humán közszolgáltatások bizottsága elnöke Pallai Lászlóné lett, tagjai Bogdán Zoltán, Boros Bálint és Kiskó Katalin; külsős tagjai: Horváth Attila, Melles Zoltán és Szakályné Pintér Mária. A gazdasági bizottság elnökévé Kárpáti Lászlót választották. Tagja lett Jüngling Márton, Simonné dr. Tóth Mária és Szakonyi Viktória, külsős tagjai pedig Döméné Lajos Katalin, Horváthné Greller Piroska és Kajdi Péter.

Nagyatád képviselő-testülete alpolgármesterré választotta dr. Ludas Lászlót és Németh Csabát. A polgármesterrel és a testület tagjaival együtt ők is letették a hivatalos esküt.

Megállapították a polgármester és az alpolgármesterek illetményét is. Ezt egyébként törvény szabályozza. A polgármesteré pl. az államtitkárok juttatásainak 70%-a 10 ezer feletti város esetében, ami 698 ezer forint, továbbá ennek 15%-a mint költségtérítés. Az alpolgármesterek juttatása a 314 ezer forintos felső határ alatt maradt, ugyanannyi lett, mint amennyi eddig volt: 244 ezer forint, plusz szintén ennek a 15%-a.

Végül a képviselők megszavazták, hogy a következő év tavaszára ki kell dolgozni a következő 5 év városfejlesztési, gazdasági programját.

Megosztás