Nagy a baj a szövegértéssel

Megérkeztek az országos kompetenciamérés eredményei, ami alapján a nagyatádi általános iskolába járó diákok negyede nem érti azt, amit olvas, de országosan sem sokkal jobb a helyzet.

Nem feltétlenül jósol fényes jövőt a 2022-es országos kompetenciamérés eredménye, a HVG szerint az országban a nyolcadikosok 40 százaléka az alapszint alatt teljesített mind szövegértésben, mind a digitális eszközök használatában, a tizedikesek harmada pedig nem érte el az alapszintet.

Az Oktatási Hivatal nyilvánosságra hozta az országos kompetenciamérés eredményeit, amit településekre és iskolákra is lehet szűrni. Ez alapján a Bárdos iskolában a nyolcadikosok fele nem éri el az alapszintet sem szövegértésből, matematikából pedig hetven százalékuk, bár előbbinél az ország hasonló iskolatípusaiban és hasonló településein a diákok 46 százaléka alig érti meg, amit olvas, az egész országot tekintve pedig 41 százalékuk.

Természettudományokból a hatodikosok valamivel több mint negyede teljesített az alapszint alatt, a nyolcadikosoknak viszont már a 63 százaléka.

Az igazán lesújtó adatsor azonban azoknak az aránya, akik a minimumszintet sem érték el szövegértésből: az általános iskolába járó nyolcadikosok negyede gyakorlatilag nem érti az olvasott szöveget, míg országosan 17 százalékuk küzd ezzel a problémával.

Átlagos eredményt, amit az Oktatási Hivatal 1500 pontban határozott meg, matematikából és szövegértésből is csaknem elérték a mind a hatodik, mind a nyolcadik osztályosok, de nyolcadikosoknál a szövegértés kapcsán évről évre romlik az eredmény.

A Bárdos iskola adatsora. Forrás: Oktatási Hivatal
A Bárdos iskola adatsora. Forrás: Oktatási Hivatal

Az Adyban a nyolcadikosok (akik értelemszerűen hatosztályos gimnáziumban járnak) ötöde nem érte el az alapszintet szövegértésből, míg az országos átlag ebben az oktatási formában, és hasonló településtípuson 9 és fél százalék. Némi vigaszt nyújthat, hogy a nyolcadikba járó gimnazisták közül nem volt olyan, aki ne érte volna el a minimumszintet. A tizedikes gimnazisták közül pusztán 4,2 százalék volt az, aki nem tudta teljesíteni az alapszintet. A technikumi képzésen pedig az országos átlagnak megfelelően teljesítettek a diákok, bár az alábbi táblázatból az látszik, hogy évről évre stagnál vagy csökken a tanulók teljesítménye:

Az Ady adatsora. Forrás: Oktatási Hivatal
Az Ady adatsora. Forrás: Oktatási Hivatal

A szakképző iskolatípusában csak matematikából és szövegértésből kellett a kompetenciamérést kitölteniük a diákoknak.  Eszerint az iskolába járó tanulók több mint 80 százaléka nem érte el az alapszintet, ami gyakorlatilag megegyezik az azonos település- és iskolatípusban tanulók százalékával.

Némileg árnyalja a képet, hogy több megkérdezett pedagógus egybehangzó véleménye szerint a tanulók nem különösebben veszik komolyan ezt a felmérést, hisz osztályzatot nem kapnak rá, de muszájból megcsinálják.

(Nyitókép: depositphotos.com)

Megosztás